CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/06 - 09 Şubat 2020

Değerli Konut vergisi İle İlgili İki Önemli Gelişme

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/06 - 09 Şubat 2020

Değerli Konut vergisi İle İlgili İki Önemli Gelişme

ü  7194 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren Değerli Konut Vergisi’nin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 49 uncu maddesi şu şekildedir; “Bu verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, muafiyetlerin uygulanmasında aranacak belgeleri tespit etmeye, 47 nci maddede yer alan beyanname verme ve ödeme sürelerini üç aya kadar uzatmaya, beyannamenin verileceği yetkili vergi dairesini, beyannamenin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye ve verginin beyanname aranmaksızın tahakkuk ettirilmesine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.” Bu yetki çerçevesinde 07/02/2020 tarihinde yayımlanan EVK-3 / 2020-1 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Sirküleri ile 20 Şubat 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 takvim yılına ait Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart 2020 Cuma günü sonuna kadar, bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1 inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

ü  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde 05.02.2020 tarihinde, Değerli Konut Vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin itirazların değerlendirilmesine yönelik açıklama yapılmıştır. Bahse konu açıklama şu şekildedir; “1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa eklenen 43. madde kapsamında değeri 5 milyon TL ve üzeri  ''Değerli  Konut  Vergisi'' ne  tabi  mesken  nitelikli  taşınmazlara  ilişkin kurumumuzca gerçekleştirilen çalışmalara yönelik ilgililerince yapılan itirazların kurumumuz bünyesinde oluşturulan  komisyonlar marifetiyle inceleme ve değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup, elde edilen sonuçların 04/02/2020 tarihi itibarıyla ilgililerine tebligatına başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

 

Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin sorularınızla ilgili olarak bize her zaman ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

 

CONSULTA Vergi

 

 


Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Consulta olarak sunduğumuz hizmetlere göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.