CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/80 - 06 Temmuz 2020

Mücbir Sebep Halindeki Mükellefler İçin KDV Tevkifatı Uygulaması Yeniden Başladı

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/80 - 06 Temmuz 2020

Mücbir Sebep Halindeki Mükellefler İçin KDV Tevkifatı Uygulaması Yeniden Başladı

Bilindiği üzere, 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamındaki mükellefler için 01.04.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mücbir sebep hali ilan edilmişti. Dolayısıyla 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle, 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin mücbir sebep halleri sona ermiştir. Buna göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımlarında, bu mükellefler adına düzenlenecek faturaların KDV tevkifatlı olarak kesilmesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.