CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/73 - 20 Haziran 2020

Transfer Fiyatlandırması Uygulamasında Yeni ve Önemli Yükümlülükler

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/73 - 20 Haziran 2020

Transfer Fiyatlandırması Uygulamasında Yeni ve Önemli Yükümlülükler

 

 

OECD’nin Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı (BEPS) ile ilgili 13 numaralı Eylem Planı’na uyum çerçevesinde ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Dair Kanun ile Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiler dâhilinde, 25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” ile transfer fiyatlandırması mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler arasında en öne çıkanı, transfer fiyatlandırması belgelendirme düzeninde yapılan değişikliklerdir. Buna göre, Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirlenen hadleri aşan şirketler “Genel Rapor” (Master File), “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu” (Local File) ve “Ülke Bazlı Raporlama” (Country-by-Country Reporting) şeklindeki üçlü dokümantasyon yükümlülüklerine tabi olacaklardır. Söz konusu belgelendirme yükümlülükleri, OECD tarafından 2012 yılında başlatılan ve 2016 yıl sonunda büyük oranda tamamlanan “OECD Matrahın Aşındırılması Karın Aktarılması Projesi” nin (Base Erosion Profit Shifting-BEPS) çıktıları kapsamında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerin taahhüdü sonucu getirilmiştir. Uluslararası bir standart olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri birçok ülkedeki uygulamalar ile hemen hemen aynı niteliklere sahiptir Söz konusu Karar’da aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır.

 

  • Transfer fiyatlandırmasında belgelendirme düzeni,
  • İlişkili kişi tanımının kapsamı,
  • Transfer fiyatlandırması işlemsel kâr yöntemleri,
  • Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının geçmiş dönemlere uygulanması,
  • Belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler için indirimli vergi ziyaı cezası uygulaması.

 

Yeni düzenlemeleri dikkate aldığımızda, transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi daha önemli hale gelmiştir. O nedenle, şirketlerin zaman aşımı süresi içinde kalan geçmiş yıllar için transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerini hızlı bir şekilde tamamlamalarında yarar vardır. Bunun yanında, şirketlere yeni getirilen genel belgelendirme ve ülke bazlı raporlama ile ilgili çalışmaları yürütmeye başlamalarını tavsiye etmekteyiz. Yapılan ve hayata geçirilecek düzenlemeler birlikte dikkate alındığında, faaliyet raporu benzeri olan ve hiçbir analiz ile emsal çalışması içermeyen çalışmaların, İdarenin transfer fiyatlandırmasına yönelik belgelendirmeye ilişkin yasal beklentisini karşılamadığını belirtmek isteriz

 

Bu gelişmelere ek olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı & Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı hakkında hazırlanmış olan 4 Seri No.lu Tebliğ Taslağı 16 Nisan 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanarak vergi mükelleflerinin bilgi ve incelemesine sunularak 1 Mayıs 2020 tarihine kadar mükelleflerden görüş toplanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bahse konu taslak tebliğ ve eklerinin geliştirilmesi çalışmaları halen devam etmekte olup henüz yürürlüğe girmemiştir.

 

2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nı indirmek için buraya tıklayınız.

4 Seri No.lu Tebliğ Taslağı’nı indirmek için buraya tıklayınız.

Konuya ilişkin Türkçe sunum için buraya tıklayınız.

Konuya ilişkin İngilizce sunum için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.