CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/92 - 29 Temmuz 2020

Vergi Tekniği Raporunun Mükellefe Tebliğ Edilmemesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/92 - 29 Temmuz 2020

Vergi Tekniği Raporunun Mükellefe Tebliğ Edilmemesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

29.07.2020 tarih ve 31200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 09.06.2020 tarihli (Başvuru No: 2016/12198) Anayasa Mahkemesi Kararı, re’sen vergi tarhının dayanağı olan vergi tekniği raporunun nezdinde inceleme yapılan mükellefe tebliğ edilmemesinin sonuçlarına ilişkindir. Anayasa Mahkemesi söz konusu Kararında; silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkelerinin somut olay çerçevesinde ihlal edilip edilmediği ile satıcıya ödenen katma değer vergisine ilişkin indirimin reddedilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası uygulamasının mülkiyet hakkını ihlal edip etmediği hususlarını değerlendirmiş ve silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkeleri ile mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin bahse konu iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğu yönünde hüküm vermiştir.

 

Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararı’na ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200729-11.pdf

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır. 


Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Consulta olarak sunduğumuz hizmetlere göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.