CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/71 - 18 Haziran 2020

Yatırımlara 10 Yıl Vadeli Kredi Desteği

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/71 - 18 Haziran 2020

Yatırımlara 10 Yıl Vadeli Kredi Desteği

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (T.C.M.B.), 31 Mart 2020 tarihli basın duyurusu ile, Covid-19 salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, 60 milyar Türk lirasına kadar Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılacağı ilan etmişti. Geçen dönemde, işletme sermayesine yönelik kredi ihtiyacının bankacılık sistemince etkin bir şekilde karşılandığı görülerek, Türk lirası cinsi reeskont kredileri için tahsis edilen imkânın 20 milyar Türk lirasının, kritik önemde olan selektif sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi amacıyla, daha verimli bir şekilde yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılmasına karar verilmiştir. Türk lirası cinsi reeskont kredileri için kalan 40 milyar Türk liralık limitin; 20 milyar Türk lirası Türk Eximbank, 10 milyar Türk lirası kamu bankaları, 10 milyar Türk lirası ise diğer bankalar aracılığıyla kullandırılmaya devam edilecektir. T.C.M.B. 5 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu 2020-32 sayılı Basın Duyurusu ile yatırım taahhütlü avans kredileriyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları ile uyumlu olarak; (i) verimliliği yüksek, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımların teşvik edilmesinin, (ii) dışa bağımlılığın ve cari açık sorununun azaltılmasının ve (iii) sürdürülebilir büyümenin desteklenmesinin amaçlandığını ilan etmiştir. Yatırım taahhütlü avans kredisi, kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla, Yatırım Teşvik Belgesine sahip ve selektif sektörlerde yatırım yapacak firmalara kullandırılacaktır. Krediler, ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılmaya başlanacak, daha sonra diğer kalkınma ve yatırım bankaları da uygulamaya dâhil edilebilecektir. Söz konusu kredilere ilişkin detay bilgiler aşağıda paylaşılmıştır;

 

 • 10 yıl vadeli TL kredisi kullanılabilecektir.
 • Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi %7,75 sabit faizli olacaktır.
 • Firma başına limit 400 milyon TL’dir.
 • Kredi, Yatırım Teşvik Belgeli yatırımların finansmanında kullandırılacaktır.
 • Hedef sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olacaktır. Belirlenen hedef sektörler; İmalat Sanayi, Makine ve Ekipman, Kimya, Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri, Enerji Verimliliği, Temel Eczacılık, Gıda, Madencilik, Elektrikli Teçhizat, Bilgisayar, Elektronik, Optik, Ana Metaller, Fabrikasyon Metal Ürünler, Kauçuk ve Plastik, Sağlık, Otomotiv ve Yan Sanayi, Mobilya ve Diğer İmalatlar, Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler.
 • Kredi vadesi içinde kalmak koşuluyla 24 aya kadar ödemesiz dönem imkânı sunulmaktadır.
 • Kredi maliyetleri şu şekilde hesaplanacaktır;

 

 • Komisyon (maktu): 5 yıla kadar %1, 5-10 yıl arası %2,
 • Proje Değerlendirme ücreti 25.000 Türk Lirası’na kadardır. Kayıt ve başvurular ücretsiz olup, ön değerlendirme aşamasına geçen projelerden değerlendirme ücreti tahsil edilecektir.
 • Kredi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne (B.S.M.V.)’ye tabidir.

 

 • Bu kredi ile refinansman yapılamamakta ve işletme sermayesi ihtiyaçları karşılanamamaktadır.
 • Krediye ilişkin diğer koşullar projenin gelir yaratma kabiliyeti ve nakit akışına göre belirlenecektir.

 

T.C.M.B.’nin 5 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu 2020-32 sayılı Basın Duyurusuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2020/duy2020-32

 

Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın açıklamasına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://kalkinma.com.tr/biz-ne-yapiyoruz/proje-finansmani-ve-kurumsal-krediler/yatirima-destek-10-yila-kadar-vadeli-tl-kredisi

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi