CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&099 - 30 Aralık 2019

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/1) YAYIMLANDI.

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&099 - 30 Aralık 2019

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/1) YAYIMLANDI.

28 Aralik 2019 tarihli ve 30992 sayili Resmi Gazete’de “Yatirimlara Proje Bazli Devlet Yardimi Verilmesine Iliskin Kararin Uygulanmasina Iliskin Teblig (2019/1)” yayimlandi.

 “Yatirimlara Proje Bazli Devlet Yardimi Verilmesine Iliskin Kararin Uygulanmasina Iliskin Teblig (2019/1)”  ile 26 Kasim 2016 tarihinde yayimlanan 2016/9495 sayili Yatirimlara Proje Bazli Devlet Yardimi Verilmesine Iliskin Karar ile ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çikabilecek kritik ihtiyaçlarini karsilayacak, arz güvenligini saglayacak, disa bagimliligim azaltacak, teknolojik dönüsümünü gerçeklestirecek, yenilikçi, Ar-Ge yogun ve yüksek katma degerli yatirimlarin proje bazli olarak desteklenmesi  kapsaminda yer alan desteklerin uygulanmasina iliskin açiklamalara yer verilmektedir.

1) NITELIKLI PERSONEL DESTEGINDEN YARARLANMA SARTLARI NELERDIR ?

Nitelikli personel destegi, yatirim tesvik belgesi kapsami yatirim ile istihdam edilen nitelikli personel dikkate alinarak yatirim ve/veya isletme döneminde uygulanacaktir.

Yatirim tesvik belgesinin düzenlenmesini müteakip istihdam edilen nitelikli personel için yatirimcilar tarafindan Bakanliga müracaat edilerek nitelikli personel destegi talebinde bulunulmasi gerekmektedir. Yatirim tesvik belgesinin tamamlama vizesinin yapildigi tarihi takip eden bir yildan sonraki talepler degerlendirmeye alinmayacaktir.

Nitelikli personel desteginden yararlanilan personel için kamu tarafindan saglanan baska bir nakdi ücret desteginden yararlanilamayacaktir. Diger kamu destek programlari kapsaminda nakdi ücret desteginden yararlandirilan personel için nitelikli personel destegi saglanmayacaktir.

  1. Nitelikli personel destegi müracaat usul ve esaslari

Nitelikli personel desteginden yararlanilabilmesi için, Bakanliga ilk kez yapilacak müracaat ve Bakanlik tarafindan kabul edilen nitelikli personel için yapilacak müracaatta kullanicilar tarafindan her bir nitelikli personel için E-TUYS uygulamasinda yer alan tanimli alanlarin doldurulmasi ve Bakanlikça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Sirket ortaklari ve yönetim kurulu üyeleri ile bunlarin birinci ve ikinci derece kan ve kayin hisimlari için nitelikli personel destegi basvurusunda bulunulamaz.

1.2. Nitelikli personel destegi uygulama esaslari

Nitelikli personel destegi, yatirimcinin müracaatina istinaden uygun görülen nitelikli personelin yatirimciya bildirilmesini takip eden aydan baslanilmasi ve her bir nitelikli personel için ilgili Destek Kararinda belirlenen aylik azami destek tutarinin asilmamasi kaydiyla, nitelikli personele ödenen net ücret kadar ödeme yapilmak suretiyle Destek Kararinda belirtilen süre kadar uygulanacaktir. Destek Kararinda belirtilen toplam azami destek tutarina ulasilmasi halinde nitelikli personel destegi ödemelerine son verilecektir.

Destek ödemeleri, firma müracaatini takip eden dönemde yapilacaktir.

Yatirimcinin mevcut çalisanlarindan sadece tesvik belgesi kapsami yatirim için istihdam edilecegi beyan edilen personel de nitelikli personel kapsaminda degerlendirilebilecektir.

 

2) ENERJI DESTEGINDEN YARARLANMA SARTLARI NELERDIR ?

Enerji destegi, tamamlama vizesinin yapildigi ayi takip eden aydan itibaren Destek Kararinda belirlenen oran ve süre asilmamak kaydi ile azami destek tutarina ulasincaya kadar uygulanacaktir.

2.1. Enerji destegi müracaat usul ve esaslari

Enerji desteginden yararlanilabilmesi için yatirimin tamamlama vizesinin yapilmasini müteakip Bakanliga yapilacak müracaatta kullanicilar tarafindan E-TUYS uygulamasinda yer alan tanimli alanlarin doldurulmasi ve Bakanlikça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2.2. Enerji destegi uygulama esaslari

Destek uygulamasina, tamamlama vizesinin yapildigi ayi takip eden ayda düzenlenen faturanin ilk okuma tarihinden itibaren baslanir ve Destek Kararinda belirtilen süre kadar uygulama yapilir. Destek Kararinda belirtilen azami destek tutarina ulasilmasi halinde enerji destegi ödemelerine son verilecektir.

Enerji destegi ödemeleri, uygun görülen yatirimcilara talebin yapildigi ayi takip eden dönemde yapilacaktir.

Enerji destegi ödemesi, nakliye, iletim, dagitim, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildigi kurum veya kuruluslarca düzenlenmis ve bedeli pesin olarak fatura döneminde ödenmis enerji tüketim harcamasi esas alinarak yapilacaktir.

Enerji desteginden faydalanmasi öngörülen yatirim için müstakil sayaç kullanilmasi gerekmektedir. Ancak, ayni sayaçtan enerji kullanan tesislerin bir kisminin Destek Karari kapsami yatirimla ilgili olmamasi ve enerji tüketimi yönünden ayrilmasinin da mümkün olmamasi durumunda anilan sayacin, tesvik belgesi kapsami yatirima baslama tarihinden önceki aydan baslamak üzere geriye dogru bir yillik enerji tüketim miktari ve tüketim ortalamasi ilgili dagitim sirketi araciligiyla tevsik edilir. Mevcut tüketim olarak kabul edilen bu tüketim ortalamasi üzerinde yapilan enerji tüketim miktarina isabet eden tutarin belirlenmis orani enerji destegi olarak ödenecektir.

 

3. FAIZ VEYA KÂR PAYI DESTEGI UYGULAMA ESASLARI NELERDIR ?

Yurtdisinda yerlesik araci kurumlardan kullanilan yatirim kredileri veya yatirim finansmanina iliskin faiz veya kâr payi destegi uygulanabilmesi için, kredinin veya finansmanin tesvik belgesi kapsami yatirim için kullanildiginin tespitini, kullanim bilgilerini ve vadesi gelmemis ödemeleri ihtiva eden itfa planini da içeren yeminli mali müsavir raporunun veya krediye ya da finansmana aracilik eden yurtiçindeki bankanin talebinin, E-TUYS uygulamasi üzerinden yüklenmesi ve Bakanlikça yapilacak degerlendirme sonucunda talebin uygun görülmesi gerekmektedir.

Yurtdisinda yerlesik araci kurumlardan kullanilan ve Bakanlikça uygun görülen yatirim kredilerine ya da yatirimin finansmanina ait ana para, faiz veya kâr payinin itfa planinda belirtilen vadesinde ödenmesini müteakip, buna iliskin yeminli mali müsavir raporunun veya krediye ya da finansmana aracilik eden banka tarafindan hazirlanacak faiz veya kâr payi destegi talep çizelgesinin vadeyi takip eden on isgünü içerisinde E-TUYS uygulamasi üzerinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bakanlikça yapilacak degerlendirme sonucunda uygun görülenlerle ilgili faiz veya kâr payi destegi ödemeleri, vadeyi takip eden ödeme döneminde yapilacaktir.

Dis kredi ile gerçeklestirilecek yatirimlarda faiz veya kâr payi destegi ödemesi, vade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi döviz satis kuru dikkate alinarak yapilacaktir.

3.1. Hibe destegi müracaat usul ve esaslari

Hibe desteginden yararlanilabilmesi için Bakanliga yapilacak müracaatta kullanicilar tarafindan E-TUYS uygulamasinda yer alan tanimli alanlarin doldurulmasi ve Bakanlikça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

3.2. Hibe destegi uygulama esaslari

Hibe destegi ödemesi, ilk müracaat ile her bir müracaat tarihinden sonraki alti ayin tamamlanmasini müteakip yapilacak müracaatlara istinaden, makine ve teçhizat yatirimlarina iliskin gerçeklesmeleri gösteren yeminli mali müsavir raporu esas alinarak gerçeklesen makine ve teçhizat tutarinin %25’ini geçmemek üzere Destek Kararinda belirtilen oranda ve azami destek tutarina ulasincaya kadar, talebin yapildigi ayi takip eden dönemde yapilacaktir.

 

4. SIGORTA PRIMI ISVEREN HISSESI DESTEGI NELERDIR ?

Yatirim tesvik belgesinin düzenlenmesini müteakip, tesvik belgesi kapsaminda gerçeklestirilecek yatirimla istihdam edilenler için sigorta primi isveren hissesi destegi uygulamasina yatirim döneminde baslanilabilmesi için, kullanici tarafindan E-TUYS üzerinden Bakanliga müracaat edilmesi ve Bakanlikça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. Sigorta primi isveren hissesi destegi uygulamasina, yatirimciya ait bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren baslanacak ve tesvik belgesinde belirtilen süre kadar yararlandirildiktan sonra uygulamaya son verilecektir.

 

5) MEVZUATA UYMAYANLAR IÇIN MÜEYYIDELER NELERDIR ?

Destek uygulamasi için, sahte ve muhteviyati itibariyla yaniltici belge düzenlenmesi veya kullanilmasi, yanlis ve yaniltici bilgi verilmesi halinde, yararlanilan desteklerin tamami 6183 sayili Kanun hükümleri çerçevesinde geri alinacaktir.

 

6) DESTEK ÖDEMELERI NELERDIR ?

Bakanlikça yapilacak nitelikli personel destegi, enerji destegi, faiz veya kar payi destegi ve hibe destegi ödemeleri, yatirimcinin;

a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu uyarinca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmus prim ve idari para cezasi borçlarinin bulunmamasi veya tecil ve/veya taksitlendirilmesi ya da yapilandirilmasi ve yapilandirmanin bozulmamis olmasi,

b) 6183 sayili Kanunun 22/A maddesi uyarinca Hazineve Maliye Bakanligi tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki on bes gün içerisinde vadesi geçmis borcunun bulunmamasi,

kosuluyla, genel bütçeden ayrilan kaynaktan yapilacaktir.

7. DIGER HÜKÜMLER

Nitelikli personel destegi, hibe destegi ve enerji destegi ödeme dönemleri, Subat, Mayis, Agustos ve Kasim aylaridir. Ancak bütçe imkanlari, Hazine nakit dengesi veya diger zorunlu haller nedeniyle ödeme tarihlerinde Bakanlikça degisiklik yapilabilecektir.

(2019/1) sayili tebligde yer almayan uygulamaya yönelik hususlar, yürürlükteki 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayili Bakanlar Kurulu Karariyla yürürlüge konulan Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Karar ile 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararin Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No:2012/1) ve ilgili diger mevzuat hükümleri dikkate alinarak sonuçlandirilacaktir.

 

TEBLIGIN TAM METNINE ULASMAK IÇIN BU LINKI TIKLAYINIZ


Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Consulta olarak sunduğumuz hizmetlere göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.