Lokasyon Analitiği


 

Tüm dünyadaki organizasyonların ortak kaygı noktası verilerden anlamlı sonuçları çıkarabilmektir. Bu nedenle, günümüzdeki şirketler büyük veriye olan yaklaşımlarını değiştirmeye ve gelecek adımlarını atarken, büyük veri ile stratejilerine yön vermeye başladılar. İlerleyen dönemlerde tek odak noktaları da büyük veri olacaktır.

Şirket verileri incelendiğinde, şirketlerdeki verilerin birçoğunun lokasyon bazlı veri içerdiği görülmektedir. Lokasyon bazlı veriler ise, veri demetleri arasındaki ilişkileri ortaya çıkaran bir bağ görevi görmektedir.

Lokasyon bazlı veriler harita katmanlı olarak bulunur ve görsel olarak da analiz edilebilirler. Firmaların odak noktası da lokasyon bazlı verilerden içgörüler oluşturma ve iş zekası kabiliyetlerini geliştirme yönünde olmaktadır.

Lokasyon bazlı konum verileriden nasıl yararlanılır?

Pazarlama, tedarik zinciri, lojistik ve diğer operasyonların olduğu tüm karar alma süreçlerinde destekleyici içgörüler oluşturmak amacı ile kullanılmaktadır.

Segmentasyon

Geleneksel metodlarla halihazırda toplanan verilerin lokasyon bazında ayrıştırılması, demografi ve yaşam tarzı ile veri setlerinin geliştirilerek farklı profillerin, segmentlerin ve alışveriş davranışlarının oluşturulmasında kullanılabilmektedir.

Zamansal ve durumsal müşteri alışkanlıklarının da görsel ve analitik tabanlı izlemesi yapılabilmektedir.

Konum Optimizasyonu

Konum optimizasyonu dendiğinde sektörel bazlı çok farklı organizasyonlar üzerinde çalışmalar yapılabilmektedir. Perakende mağazaları, üretim firmaları ve fabrika-dağıtım alanları, bayi ve tedarikçi konumlamaları, banka şubeleri gibi işletmelerin konumlarını belirleme, optimize etme ve olası senaryoları çalışma açısından destek olmaktadır.

Risk Yönetimi

Risk yönetimi organizasyonlar açısından analitik bazlı çok yönlü ele alınmaktadır. Organizasyonları etkileyebilecek risk unsurlarına bakıldığında; doğal afetler, ekonomik yaptırımların bölgesel etkileri vb. üretim, tedarik ve dağıtım ağlarını olumsuz etkileyebilecek riskleri azaltmak için özellikle lokasyon bazlı analitik çözümlerine ihtiyaç duyabilmektedirler. Lokasyon analitiği bu noktada üretim, tedarik ve dağıtım ağlarını görselleştirerek hem anlık hem de öngörüsel simülasyonlar yardımı ile olası planları geliştirebilmekte aynı zamanda da yeni stratejiler üretmeye destek olmaktadır.

Lokasyon analitiği gittikçe daha rekabetçi olan global pazardaki organizasyonlar için temel önceliklerden olmaktadır. Bu noktada teknoloji stratejileriyle Consulta Yönetim Danışmanlığı olarak lokasyon analitiği konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.


Çözüm Ortaklarımız


The European House - Ambrosetti
Software AG
Pandea
board
UiPath
Centric Software
Alteryx
Qlik
Robusta
Knowbe4
Bilge Adam