Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel gelişim eğitimleri, bireyin sahip olduğu nitelikleri, bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmesine yönelik eğitimlerdir.

Bireyin nitelikleri geliştikçe çevresiyle olan iletişimi ve etkileşimi de bu eğitimlerle gelişir. Sürekli öğrenen organizasyonlar iş gücünün en değerli kaynak olduğunu bilmekte ve buna verdiği önemi her geçen gün arttırmaktadır.

Kariyer ile ilgili planlar yapılırken özellikle uzmanlaşmak istenilen alan ile ilgili yenilikleri ve gelişimi sürekli öğrenme ile desteklemek çağımızda kuşku götürmez bir gerçektir.

Kişisel gelişim eğitimleri, personelin konusunda kendisine olan güvenini arttırmakta, bu da hem sosyal yaşamda hem de çalıştığı kurumda daha verimli ve etkili olması ile birlikte iş doyumu ve motivasyonunu da destekler niteliktedir.

Bu tür eğitimlerin temel amacı, bireylerin ve çalışanların daha mutlu olmasını, analitik ve rasyonel düşünerek daha etkin karar alma becerisi kazanmasını, uzmanlıklarını ve kendilerini sosyo-kültürel yönden de geliştirmelerini sağlamaktır.

Kişisel gelişim programları / eğitimleri bireylerin daha mutlu, daha verimli yaşaması, performansını etkileyen engelleri aşması ile mümkündür. Kişisel gelişim programları çalışanların güçlü ve gelişime açık yetilerine odaklanarak yaratıcı potansiyellerini açığa çıkarabilmelerini sağlamayı amaçlar.

Eğitimlerimiz:

 • Beden Dili 
 • Başarı ve Motivasyon 
 • Çatışmaların Etkin Yönetimi 
 • Diksiyon ve Hitabet Sanatı
 • Duygusal Zeka (EQ)
 • Etkili Zaman Yönetimi
 • Etkin İletişim ve Empati 
 • Etkin İletişimde Altın Noktalar 
 • Etkin Sunum Teknikleri
 • İleri MS Office Eğitimleri 
 • İş Yaşamında Profesyonellik 
 • Koçluk Becerileri Eğitimi
 • Koçluk ve Koçluk İlişkileri 
 • Kurumsal İletişim ve Beden Dili
 • Kurumsallaşma ve Marka 
 • Liderlik, İkna ve Özgüven 
 • Mesleki Eğitimler 
 • Özgüven Geliştirme Eğitimi
 • Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj
 • Protokol, Görgü ve Nezaket Kuralları
 • Rapor Yazma, Hazırlama Teknikleri (Teknik ve Üslup)
 • Sosyal İletişim ve Öfke Kontrolü 
 • Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama
 • Takım ve Yönetici Koçluğu
 • Temel İletişim Becerileri
 • Temel MS Office Eğitimleri 
 • Toplantı Yönetimi
 • Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi 
 • Üst Yönetim ve Performans Koçluğu 
 • Yazılı İletişim Becerileri

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam