Gelecek Nesil Eğitimleri

Yalın (Lean) Düşünce


Yalın Düşünce’nin temel amacı, değerin ilk ham maddeden başlayarak, değer yaratma süreci boyunca hiç kesintisiz akıtılarak hızla nihai müşteriye ulaştırılmasıdır. Bunu başarabilmek için tüm değer zincirine bir bütünlük çerçevesinde bakmak, israfları yok etmek ve tüm faaliyetleri müşteri için mükemmel değer oluşturmak amacına yönlendirmek gerekir.

Yalın Düşünce’de israf, bilinen anlamının ötesinde ürün ya da hizmetin kullanıcısına herhangi bir fayda sunmayan, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul etmeyeceği her şeydir. Tasarımdan sevkiyata tüm ürün/hizmet yaratma aşamalarındaki her türlü israfın (hatalar, aşırı üretim, stoklar, beklemeler, gereksiz işler, gereksiz hareketler, gereksiz taşımalar) yok edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, piyasa koşullarına uyum esnekliğinin kazanılması, nakit akışının hızlandırılması dolayısı ile firma kârlılığının artırılması hedeflenir.

Yalın Düşünce uygulamalarıyla sistemdeki israflar sürekli olarak azaltılıp, kaynaklar daha fazla değer yaratmaya yönlendirildiğinde, sadece firmaların kârlılığı ve rekabet gücü artmaz, müşteriler de kendilerine daha uygun, daha kaliteli, daha ucuz ürün ve hizmetleri temin edebilirler. Bu zincir tüm sektörlere ve tüm faaliyet alanlarına yayıldığında toplumsal zenginliğin artmasına katkıda bulunur.

Tasarım Odaklı Düşünce ( Design Thinking)


“Tasarım Odaklı Düşünme” insanı ve ihtiyaçlarını temel alarak bu ihtiyaçlara hızlı ve inovatif çözümler üretilmesini sağlayan bir yöntemdir.
Kaynakların verimli kullanılması, ürünlerin mümkün olan en hızlı şekilde pazara sunulabilmesi, doğru müşteri kitlesine doğru ürünlerin geliştirilmesi gibi uçtan uca tüm süreçlere dokunan Tasarım Odaklı Düşünme prensibi, kullanıcı iç görüsünü ve geri bildirimlerini baz alır. Son yıllarda özellikle dünyanın en yenilikçi firmalarında kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. 


Agile (Çevik) Düşünme


Agile, belirsiz bir ortamda dahi başarılı olabilmek için değişime karşılık verebilme ve geliştirme yapabilme esnekliği, kapasitesi ve yeteneğidir.Agile,

  • Değişime hızlı karşılık verebilmeyi
  • Kendi kendisine organize olabilen ve çapraz fonksiyonlu takımlar oluşturabilmeyi
  • Projelerin bir bütün olarak bitmesini beklemek yerine projeleri değer üreten ve test edilebilir parçalar halinde pazara çıkmayı
  • Teslim edilen her proje parçasından kaliteden ödün vermemeyi
  • Müşteri için değer üretmeye odaklanmayı
  • Çalışanların mutluluğunu arttırmayı
  • Sürekli gelişen ve tüm bunları bir yaklaşım ve hareket biçimi olarak benimsemiş bir kültür oluşturmayı
  • İletişimin arttırılmasını ve şeffaflığı temel alan bir yaklaşım biçimidir. Çeviklik ancak pratikle kazanılabilen bir beceri, yaklaşım ve kültür olarak ifade edilebilir.

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam