Yönetsel Eğitimler

Bu eğitimlerin amacı; işletme organizasyonunun orta ve üst kademelerinde yer alan yöneticilere, mevcut yönetsel yaklaşım ve uygulamalarının, değerleme ve geliştirmeye gereksinim duydukları yönlerini fark etme fırsatı sağlamaktadır. Aynı zamanda liderlik kavramı ile tanışarak, liderlik yetkinliğine sahip yöneticiler olarak kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Eğitim programı bu yolla günümüzün rekabet ortamında özgün çözümler üretecek, modeller geliştirecek ve uygulayacak yönetici kadrosunu yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Günümüzde yönetimi sadece işletme fonksiyonlarından biri olarak görmek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Yönetim bugün, iş fonksiyonlarının ve iş yapma süreçlerinin tümünü kapsamaktadır ve yönetim süreci statik değil, dinamik ve rasyonel bir süreçtir.
İnsanların ortak amaçlar olarak belirlediği hedeflere ulaşmak için, bireylerin iş birliği ve koordinasyon içinde olduğu ortamlar yaratarak, çalışmalarını mümkün en kısa süreyle en yüksek verimde gerçekleştirmek için planlama, organizasyon ve kontrol ile sonuçlandırabilecek becerilerin tümü yöneticilik kavramı kapsamındadır.
Lider, ekibinin ve onların bireysel ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinerek güçlü bir iletişimle etki yaratan kişidir. Lider; geleceği gören, değime açık, yenilikleri takip eden ve işletmeye uygulayabilen, işletmeye ve görevlerine karşı bağlılık yaratarak liderlik ettiği ekibin potansiyelini en iyi şekilde kullanmaları için motive eden ve onların yeni fikirler yaratmasına öncülük eden olmalıdır.
Etkin yönetim ve liderlik becerilerinizi, yeni yaklaşımlarla geliştirip, destekleyecek eğitim konuları sunuyoruz.


Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik
robusta