Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel gelişim eğitimleri, bireyin sahip olduğu nitelikleri, bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmesine yönelik eğitimlerdir.

Bireyin nitelikleri geliştikçe çevresiyle olan iletişimi ve etkileşimi de bu eğitimlerle gelişir. Sürekli öğrenen organizasyonlar iş gücünün en değerli kaynak olduğunu bilmekte ve buna verdiği önemi her geçen gün arttırmaktadır.

Kariyer ile ilgili planlar yapılırken özellikle uzmanlaşmak istenilen alan ile ilgili yenilikleri ve gelişimi sürekli öğrenme ile desteklemek çağımızda kuşku götürmez bir gerçektir.

Kişisel gelişim eğitimleri, personelin konusunda kendisine olan güvenini arttırmakta, bu da hem sosyal yaşamda hem de çalıştığı kurumda daha verimli ve etkili olması ile birlikte iş doyumu ve motivasyonunu da destekler niteliktedir.

Bu tür eğitimlerin temel amacı, bireylerin ve çalışanların daha mutlu olmasını, analitik ve rasyonel düşünerek daha etkin karar alma becerisi kazanmasını, uzmanlıklarını ve kendilerini sosyo-kültürel yönden de geliştirmelerini sağlamaktır.

Kişisel gelişim programları / eğitimleri bireylerin daha mutlu, daha verimli yaşaması, performansını etkileyen engelleri aşması ile mümkündür. Kişisel gelişim programları çalışanların güçlü ve gelişime açık yetilerine odaklanarak yaratıcı potansiyellerini açığa çıkarabilmelerini sağlamayı amaçlar.


Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik
robusta