Bütçe Yönetimi


İşletmelerde Bütçe Hazırlama ve Uygulama Teknikleri


Neden Katılmalısınız?
Şirket performansının önceden belirlenen stratejilere göre yönetilmesi ve kontrolü amacıyla bütçeleme yapılması, sonuçların analizi büyük önem taşımaktadır. 
Muhasebe, denetim, bütçe ve diğer yönetim alanlarında ve çeşitli yönetim kademelerinde çalışan kişilere yönelik olan bu eğitimde stratejik planlama ve bütçelemenin önemli kavramları, faaliyet bütçelerinin hazırlanması, bütçelerin bir kontrol ve başarı aracı olarak kullanılması konusundaki yaklaşımlar ile ilgili bilgiler sunulacaktır. Bu bilgilerin, eğitim süresince üzerinde çalışılacak uygulama örnekleriyle bilgiler somutlaştırılacaktır.

Eğitimin hedefi:


Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:

 • Bütçelemenin işletme yönetimindeki rolü ve öneminin kavranması
 • Ana bütçeyi oluşturan münferit bütçelerin tanınması
 • Bütçeleme sürecindeki aşamaların öğrenilmesi
 • Bütçelerin bir kontrol ve başarı değerleme aracı olarak kullanılmasına ilişkin yaklaşımların öğrenilmesi

Nasıl:

 • Şirket stratejik hedefleriyle bütçeleme arasındaki ilişkinin ortaya konulması
 • Günümüz bütçeleme yaklaşımlarından örnekler
 • Bütçelemede kullanılacak formatlara ilişkin örneklemeler

Eğitimin Konuları:

 • Geleneksel bütçeleme süreçleri
 • Günümüz bütçeleme yaklaşımları ve bütçeleme süreçleri
 • Planlama ve kontrol kavramları
 • Bir kâr planlama ve kontrol aracı olarak bütçeleme
 • Bütçeleme ile ilgili önemli maliyet kavramları
 • Başarılı bir bütçeleme sisteminin koşulları
 • Bütçelemenin organizasyonu
 • Bütçeler sistemi (Ana bütçe):
  • Satış bütçesi
  • Üretim bütçesi
  • Direkt malzeme bütçesi
  • Direkt işçilik bütçesi
  • Genel üretim maliyetleri bütçesi
  • Satış ve yönetim giderleri bütçesi
  • Nakit bütçesi
  • Bütçelenmiş gelir tablosu ve bilanço
  • Performans ve sapma analizleri

  Katılımcı Profili:

  • Mali İşler Yöneticileri
  • Bütçe ve planlama sorumluları
  • Mali analistler
  • Bütçe sürecine katılan diğer birim yöneticileri ve sorumluları
  • İç Denetim Müdürleri


  Çözüm Ortaklarımız


  The European House - Ambrosetti
  Software AG
  ONEtoONE Corporate Finance
  board
  UiPath
  Centric Software
  Alteryx
  Qlik
  Robusta
  Knowbe4
  Bilge Adam
  GRC Legal