Bütçe Yönetimi

İşletmelerde Bütçe Hazırlama ve Uygulama Teknikleri

Neden Katılmalısınız?
Şirket performansının önceden belirlenen stratejilere göre yönetilmesi ve kontrolü amacıyla bütçeleme yapılması, sonuçların analizi büyük önem taşımaktadır. 
Muhasebe, denetim, bütçe ve diğer yönetim alanlarında ve çeşitli yönetim kademelerinde çalışan kişilere yönelik olan bu eğitimde stratejik planlama ve bütçelemenin önemli kavramları, faaliyet bütçelerinin hazırlanması, bütçelerin bir kontrol ve başarı aracı olarak kullanılması konusundaki yaklaşımlar ile ilgili bilgiler sunulacaktır. Bu bilgilerin, eğitim süresince üzerinde çalışılacak uygulama örnekleriyle bilgiler somutlaştırılacaktır.

Eğitimin hedefi:
Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir:

 • Bütçelemenin işletme yönetimindeki rolü ve öneminin kavranması
 • Ana bütçeyi oluşturan münferit bütçelerin tanınması
 • Bütçeleme sürecindeki aşamaların öğrenilmesi
 • Bütçelerin bir kontrol ve başarı değerleme aracı olarak kullanılmasına ilişkin yaklaşımların öğrenilmesi

Nasıl:

 • Şirket stratejik hedefleriyle bütçeleme arasındaki ilişkinin ortaya konulması
 • Günümüz bütçeleme yaklaşımlarından örnekler
 • Bütçelemede kullanılacak formatlara ilişkin örneklemeler

Eğitimin Konuları:

 • Geleneksel bütçeleme süreçleri
 • Günümüz bütçeleme yaklaşımları ve bütçeleme süreçleri
 • Planlama ve kontrol kavramları
 • Bir kâr planlama ve kontrol aracı olarak bütçeleme
 • Bütçeleme ile ilgili önemli maliyet kavramları
 • Başarılı bir bütçeleme sisteminin koşulları
 • Bütçelemenin organizasyonu
 • Bütçeler sistemi (Ana bütçe):
  • Satış bütçesi
  • Üretim bütçesi
  • Direkt malzeme bütçesi
  • Direkt işçilik bütçesi
  • Genel üretim maliyetleri bütçesi
  • Satış ve yönetim giderleri bütçesi
  • Nakit bütçesi
  • Bütçelenmiş gelir tablosu ve bilanço
 • Performans ve sapma analizleri

Katılımcı Profili:

 • Mali İşler Yöneticileri
 • Bütçe ve planlama sorumluları
 • Mali analistler
 • Bütçe sürecine katılan diğer birim yöneticileri ve sorumluları
 • İç Denetim Müdürleri

Eğitim Detayları:
Eğitim Yeri: Consulta Eğitim Salonu
Eğitim Ücreti: 800,00 TL+KDV
Eğitim Saati: 09:30 – 16:30
Eğitim Tarihi: 1/2 Kasım 2019

Kayıt için, oozer@consulta.com.tr , 0 532 205 5507 Özgür Özer

İndirim Politikamız: Eğitimimizde aynı kurumdan;
2 ile 4 kişi arası katılımlarda %5
5 ile 7 kişi arası katılımlarda %10
8 ile 10 kişi arası katılımlarda %15 indirim yapılmaktadır.
10 kişi üzeri katılımlar için lütfen teklif isteyiniz.
Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik
robusta