Finansal Okur Yazarlık

Eğitimin Amacı

Bu seminerin amacı; işletme organizasyonunun orta ve üst kademelerinde yer alan yöneticileri; kurumların faaliyetlerinin devamlılığı ve projelerinin uygulanabilirliği açısından en önemli faktörlerden biri olan finansal yönetim hakkında uygulamalı olarak bilgilendirmek, finans piyasasının temel kavramlarını aktararak katılımcıların, bu bilgileri iş yaşamında d a etkin olarak kullanmalarına olanak sağlamak. 

 Katılımcı Profili

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici Adayları, tüm departmanlarda çalışan grup - bölüm yöneticileri 

 Eğitimin Konuları:

Eğitim programı uygulamalar ile birlikte 2 tam gün sürmektedir. 

1. Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu - Ekonomi & Ekonomi politikası & Gayri safi yurtiçi hâsılat& İşsizlik - Devlet bütçesi & Türk vergi sistemi & Maliye politikası & Kamu borcu - Cari açık & Döviz, kambiyo, kur, parite & Büyüme & Gelir dağılımı & Enflasyon - Regülâtörler (Merkez Bankası / Hazine / Maliye Bakanlığı / BDDK / TMSF / İMKB vb.) 

2. Finansal Matematik ve Finans Mevzuatı - Paranın zaman değeri &  Bileşik ve basit faiz hesaplaması - Banka kredi hesaplamaları & Kredi faiz tahakkuk hesaplamaları - Amortisman hesaplamaları & Vade farkı hesaplamaları - Mevduat faiz hesaplamaları - Gelir ve gider tahakkuk hesaplamaları - Tahvil ve bono getiri hesaplaması 

3. Finansal Hizmetler Sektörü Ürün ve Hizmetleri (Banka, Sigorta, Sermaye Piyasası) - Banka kredileri ve çeşitleri (Nakdi ve gayri nakdi krediler) & Banka kredi teminatları - Döviz alım / satım işlemleri & Ödeme araçları ve değerli belgeler (Çek, senet, EFT, nakit, kredi kartı, fatura vb.) . - Hisse senetleri & Tahvil & Bono Piyasaları & Türev ürünler (Forward & Opsiyon vb) - Şirketin kredi ihtiyacının belirlenme yöntemleri - Kredi & Leasing & Faktoring /  Limit tahsis ve kullanım süreçleri 

4. Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi - Şirket finansının bölümleri ve fonksiyonları & Şirket finans süreçleri - Bütçe nedir? Süreçleri & Bütçe öngörü teknikleri & Bütçeleme metodolojisi - Yıllık karlılık planı ve proforma bilanço ve gelir tablosu oluşturma - Performans yönetimi & Maliyet yönetimi - İç kontrol ve denetim süreçleri - Finansal raporlama ve Yönetim Raporlaması - Temel finansal tablolar analizi - Maliyet & Hacim & Karlılık analizi & Finansal peformans oranları - Şirket aktif & pasif yönetimi & Şirket sermaye yönetimi & Sermayenin maliyeti - Fiyatlama & Marjinal Analiz - Risk & getiri & Risk yönetimi ve risk türleri - Sabit kıymet yatırım planlaması - İskonto edilmiş nakit akım analizi - Geri ödeme (itfa) ve iskontolu geri ödeme (itfa) analizi - Yatırım projelerinin değerlendirilmesi

Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Consulta olarak sunduğumuz hizmetlere göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.