Finansal Okur Yazarlık

Eğitimin Amacı

Bu seminerin amacı; işletme organizasyonunun orta ve üst kademelerinde yer alan yöneticileri; kurumların faaliyetlerinin devamlılığı ve projelerinin uygulanabilirliği açısından en önemli faktörlerden biri olan finansal yönetim hakkında uygulamalı olarak bilgilendirmek, finans piyasasının temel kavramlarını aktararak katılımcıların, bu bilgileri iş yaşamında d a etkin olarak kullanmalarına olanak sağlamak. 

 Katılımcı Profili

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici Adayları, tüm departmanlarda çalışan grup - bölüm yöneticileri 

 Eğitimin Konuları:

Eğitim programı uygulamalar ile birlikte 2 tam gün sürmektedir. 

1. Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu - Ekonomi & Ekonomi politikası & Gayri safi yurtiçi hâsılat& İşsizlik - Devlet bütçesi & Türk vergi sistemi & Maliye politikası & Kamu borcu - Cari açık & Döviz, kambiyo, kur, parite & Büyüme & Gelir dağılımı & Enflasyon - Regülâtörler (Merkez Bankası / Hazine / Maliye Bakanlığı / BDDK / TMSF / İMKB vb.) 

2. Finansal Matematik ve Finans Mevzuatı - Paranın zaman değeri &  Bileşik ve basit faiz hesaplaması - Banka kredi hesaplamaları & Kredi faiz tahakkuk hesaplamaları - Amortisman hesaplamaları & Vade farkı hesaplamaları - Mevduat faiz hesaplamaları - Gelir ve gider tahakkuk hesaplamaları - Tahvil ve bono getiri hesaplaması 

3. Finansal Hizmetler Sektörü Ürün ve Hizmetleri (Banka, Sigorta, Sermaye Piyasası) - Banka kredileri ve çeşitleri (Nakdi ve gayri nakdi krediler) & Banka kredi teminatları - Döviz alım / satım işlemleri & Ödeme araçları ve değerli belgeler (Çek, senet, EFT, nakit, kredi kartı, fatura vb.) . - Hisse senetleri & Tahvil & Bono Piyasaları & Türev ürünler (Forward & Opsiyon vb) - Şirketin kredi ihtiyacının belirlenme yöntemleri - Kredi & Leasing & Faktoring /  Limit tahsis ve kullanım süreçleri 

4. Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi - Şirket finansının bölümleri ve fonksiyonları & Şirket finans süreçleri - Bütçe nedir? Süreçleri & Bütçe öngörü teknikleri & Bütçeleme metodolojisi - Yıllık karlılık planı ve proforma bilanço ve gelir tablosu oluşturma - Performans yönetimi & Maliyet yönetimi - İç kontrol ve denetim süreçleri - Finansal raporlama ve Yönetim Raporlaması - Temel finansal tablolar analizi - Maliyet & Hacim & Karlılık analizi & Finansal peformans oranları - Şirket aktif & pasif yönetimi & Şirket sermaye yönetimi & Sermayenin maliyeti - Fiyatlama & Marjinal Analiz - Risk & getiri & Risk yönetimi ve risk türleri - Sabit kıymet yatırım planlaması - İskonto edilmiş nakit akım analizi - Geri ödeme (itfa) ve iskontolu geri ödeme (itfa) analizi - Yatırım projelerinin değerlendirilmesi

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam