Stratejik Planlama Eğitimi

Eğitimin Amacı

Program katılımcılarına Şirketin stratejik konumunu analiz edebilme becerisini katar, şirket vizyonu, misyonı ve stratejisi hakkında düşünmeye yöneltir, strateji’nin önemi ve stratejik düşünme araçlarının kullanımını anlatır ve stratejik planlama tekniklerini geliştirir. 

Hedef Kitle

Stratejiyi işletme kültürü haline getirmek, çalışanlarına strateji konusunda farkındalık kazandırmak ve gelecekte rekabetçi olmak isteyen işletmelerdeki üst düzey yöneticiler, yöneticiler ve yönetici adayları ve bölüm yöneticileri. 

Eğitim İçeriği

Eğitim programı uygulamalar ile birlikte 2 tam gün sürmektedir. Firmanın talebine göre 1 güne çekilebilir. 

 - Strateji tipi testi- Stratejik düşünme modeli - Stratejik düşünme ve planlama ilişkisi - Stratejik Düşünerek Fark Yaratmak - Kritik başarı faktörleri çalışması - Vizyon çalışması - Stratejik Yönetim ve Stratejik Düşünme - Strateji nedir ? - Strateji – Taktik - Değer Yaratma - Öğrenme ve Adaptasyon - “Geleceğe Hazırlanmak” - Yatırımcıların Rolü 

- Stratejik Düşünme Düzeyi - Strateji – Taktik - Strateji Oluşturma Süreci - Misyon ve Vizyon’un Yeri - Stratejik Hedef ve Yayılma - Problem Çözme ve Karar Verme - Strateji Planlama - Strateji Geliştirme Yaklaşımları - Strateji Geliştirme Modelleri - Kurumsal Strateji’nin Dinamikleri - Strateji Formülasyonu - Büyüme Stratejileri - Çıkış Stratejileri 

- Strateji ve planlama - Stratejik yol haritası - Stratejik Düşünme Workshop - Stratejik Planlama Workshop 

 

 

Çözüm Ortaklarımız


The European House - Ambrosetti
Software AG
Pandea
board
UiPath
Centric Software
Alteryx
Qlik
Robusta
Knowbe4
Bilge Adam