Bilgi Teknolojileri Yönetişim HizmetleriGünümüz işletmelerinin neredeyse tüm süreçlerinin bilgi teknolojilerine bağımlı hale gelmesi sebebi ile iş stratejileri ve hedefleri ile uyumlu bilgi teknolojileri süreçlerinin oluşturulması kaçınılmaz bir hal almıştır. Bilgi teknolojileri altyapısından istenen faydanın elde edilmesi rekabet avantajı ve maliyet tasarrufu sağladığı gibi aynı zamanda iş hedeflerine ulaşmada büyük öneme sahiptir. Bilgi teknolojileri yönetişim hizmetimiz ile bu alandaki standartların belirlenmesi ve uygulan- ması beraberinde kurum genelinde maliyet etkin işletilen, iş stratejileri ve hedefleri ile uyumlu, müşteri ve çalışan memnuniyetini esas alan, güvenliği ve sürekliliği sağlanmış, şeffaf ve hesap verilebilir bir yapı kurulması amaçlanmaktadır.

Kazanımlar

 •  İş stratejileri ve hedefleri ile uyumlu bilgi teknolojileri yönetim yapısının tesis edilmesi
 • Kurum genelinde birbiri ile uyumlu BT süreçlerinin oluşması
 • Etkin BT yönetimi neticesinde kaynakların etkin kullanımı
 • Uluslararası standartlara uyumlu bir BT yapısına sahip olunması
 •  Tanımlanmış hizmetler ve hizmet seviyelerinin oluşturulması ve raporlanması neticesinde izlenebilen hizmet kalitesi
 • Müşteri ve çalışan memnuniyetinin artması
 • BT’nin iyi uygulamalara göre yönetilmesi neticesinde rekabet avantajının artması
 • Yasal ve regülatif uyumluluğun sağlanması neticesinde karşılaşılabilecek yaptırımların önüne geçilmesi        

Metadolojimiz

 • Yönetişim ve Yönetim Eğitimleri
 • Bilgi Teknolojileri Kurulunun Oluşturulması
 • Bilgi Teknolojileri Yönetişim Çerçevesinin Oluşturulması
 • Bilgi Teknolojileri hedef belirleme ve taktik planlama süreci
 • Bilgi Teknolojileri performans izleme ve değerlendirme süreci
 • BT performans izleme ve değerlendirme süreci
 • BT performans izleme ve değerlendirme süreci
 • BT Uyum Süreci

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam