¬

Bordro Uygulamaları ve 2023 Parametleri

Bu bültenimizde ücret ve ücret üzerinden yapılan kesintiler ile 2023 yılında uygulanacak bordro parametreleri, yasal kesinti ve muafiyet tutarlarına ve ücretlere ilişkin diğer özellikli uygulamalara yer verilmiştir.

Bültenimiz ekinde, detaylı olarak aktardığımız hususlara ilişkin kısa tablolar da yer almaktadır.

Detaylar için PDF'e göz atabilirsiniz.


2023 Yılı 30 Günlük Asgari Ücret ve Maliyeti (Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar İçin)
Asgari Ücret₺10.008,00
SGK İşçi Primi %14₺1.401,12
İşsizlik İşçi Sigortası Primi %1₺100,08
Gelir Vergisi %15₺0,00
Asgari Geçim İndirimi₺0,00
Damga Vergisi %0,759₺0,00
Kesintiler Toplamı₺1.501,20
Net Asgari Ücret₺8.506,80
SGK İşveren Primi %15,5₺1.551,24
İşsizlik İşveren Sigortası Primi %2₺200,16
İşveren Toplam Maliyet₺11.759,40
2023 Yılı Sosyal Güvenlik Destekleme Primi ve İşveren Maliyeti
Asgari Ücret₺10.008,00
SGDP İşçi Primi %7,5₺750,60
Gelir Vergisi %15₺112,59
Asgari Geçim İndirimi₺0,00
Damga Vergisi %07,59₺0,00
Kesintiler Toplamı₺863,19
Net SGDP Asgari Ücret₺9.144,81
SGDP İşveren Primi %22,5 (SGDP Teşviki Bekleniyor)₺2.251,80
Kısa Vadeli Sigorta Kolları İşveren Sigortası Primi %2₺200,16
İşveren Toplam Maliyet₺12.459,96
Ücretin Vergilendirilmesi
70.000,00 TL'ye kadar15%
150.000 TL'ye kadar20%
550.000 TL'ye kadar27%
1.900.000 TL'ye kadar35%
1.900.000 TL'den fazlası40%
Engelli Vergi İndirim Tutarları
Birinci derece engelliler₺4.400,00
İkinci dereceden engelliler₺2.600,00
Üçüncü dereceden engelliler₺1.100,00
2023 Yılı Damga Vergisi Tutarları
Ücretlerde, Kıdem ve İhbar TazminatındaBinde 7,59
Sosyal Güvenlik Kurumlarında Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri₺144,40
Muhtasar Beyanname₺194,60
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi₺230,70
2023 Yılı Kıdem Tazminatı
Kıdem Tazminatı Tavanı₺19.982,83
Diğer Ödemeler
Alışveriş KartıGV + DV
Ulaşım KartıGV (İstisna Rakamı Aşan) + DV
2023 Yılı Asgari Ücret Desteği (Günlük)
Asgari Ücret Desteği (Ocak-Haziran)₺13,33
Asgari Ücret Desteği (Temmuz-Aralık)₺0,00
2023 Yılı Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri (En Düşük Brüt Ücret)
Üst düzey yöneticiler ve pilotlar₺65.052,00
Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar₺40.032,00
Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler ₺30.024,00
Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar₺10.008,00
Satış, Pazarlama gibi diğer mesleklerde çalışacak yabancılar ₺15.012,00
Turizm-animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlar₺20.016,00
Masör, masöz ve SPA terapisti gibi işler₺20.016,00
Geçici koruma sağlananlar₺20.016,00
2023 Yılı Çalışma İzni Harç Bedelleri
Süreli (1 Yıla Kadar)₺3.090,20
Süreli (2 Yıla Kadar)₺6.180,40
Süreli (3 Yıla Kadar)₺9.270,60
Süreli (4 Yıla Kadar)₺12.360,80
Süreli (5 Yıla Kadar)₺15.451,00
Süresiz₺30.914,50
Bağımsız₺30.914,50
Geçici koruma sağlananlar₺1.149,60
Çalışma izin belgesi kaybedildiğinde yeniden basılması için daha önce tahsil edilen harcın yarısı kadar harç tahsili yapılır.
Geçici Koruma Çalışma İzni Harcı bir önceki yılın harcı yeniden değerleme oranında artırılarak hesaplanır.
Bir yıldan fazla süreli çalışma izinlerinde her yıl için 3090,20 TL harç alınır.
Değerli kağıt bedeli 356,00 TL'dir.
1136 sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
Yapı kooperatiflerinde₺5.500,00
Anonim şirketlerde₺8.300,00
İş Sağlığı ve Güvenliği Desteği (Aylık)
Tehlikeli İşyerleri İçin-1 kişi için-₺140,11
Çok Tehlikeli İşyerleri İçin-1 kişi için-₺160,13
2023 Yılı Aylar İtibariyle Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnası
Ocak₺1.276,02
Şubat₺1.276,02
Mart₺1.276,02
Nisan₺1.276,02
Mayıs₺1.276,02
Haziran₺1.276,02
Temmuz₺1.276,02
Ağustos₺1.276,02
Eylül₺1.604,08
Ekim₺1.701,36
Kasım₺1.701,36
Aralık₺1.701,36
2023 Yılı Aylar İtibariyle Asgari Ücret Damga Vergisi İstisnası
Tüm Yıl₺75,96
2023 Yılı Kapıcı/Ev Hizmetlileri 30 Günlük Asgari Ücret
Asgari Ücret₺10.008,00
SGK İşçi Primi %14₺1.401,12
İşsizlik İşçi Sigortası Primi %1₺100,08
Kesintiler Toplamı₺1.501,20
Net Asgari Ücret₺8.506,80
SGK İşveren Primi %15,5₺1.551,24
İşsizlik İşveren Sigortası Primi %2₺200,16
İşveren Toplam Maliyet₺11.759,40
Sigorta Primine Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırları
Taban Tutar-Asgari Ücret-GünlükAylık
₺333,60₺10.008,00
Tavan Tutar-Asgari Ücretin 7,5 Katı-GünlükAylık
₺2.502,00₺75.060,00
Sigorta Primine Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırları(Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelere Götürülen Türk İşçiler İçin)
Taban TutarGünlükAylık
-Asgari Ücret-₺333,60₺10.008,00
Tavan TutarGünlükAylık
-Asgari Ücretin 3 Katı-₺1.000,80₺30.024,00
İstisna Olacak Kazanç Miktarları (SGK)
Özel Sağlık+BES (işveren tarafından)₺3.002,40
Aile Yardımı₺1.000,80
Yemek Yardımı (günlük) (SGK tarafından oran yükseltilmesi bekleniyor)₺78,90
Çocuk Yardımı₺200,16
İstisna Olacak Kazanç Miktarları (Gelir Vergisi)
Vergiden İstisna Yemek Yardımı (KDV Hariç)₺110,00
Yol Yardımı₺56,00
Çocuk Yardımı (0-6 Yaş)₺216,84
Çocuk Yardımı₺108,42
Aile Yardımı (İstisna sadece kamu çalışanları için)₺985,76
2023 Yılı Asgari Geçim İndirim Tutarı
Asgari Geçim İndirimiUygulanmayacak.
Diğer Kesinti ve Ödemeler
Altın YardımıGV + DV + SGK
Bayram KolisiGV + DV
Kreş YardımıGV (İstisna Rakamı Aşan) + DV
Yakacak Yardımı (30.06.2022'e Kadar)DV + 1.000 TL'yi aşan SGK + GV
İkramiyeGV + DV + SGK
PrimGV + DV + SGK
ServisBordroya Girmez
İşyerinde Yemek VerilmesiBordroya Girmez
Yemek KartıGV ve SGK (İstisna Rakamı Aşan) + DV
Gelir ve DamgaAsgari Ücrete Kadar İstisna
Yemek Kartı (İstisna Rakamları)
SGK Primi₺78,90
Gelir ve Damga (KDV Hariç)₺110,00
Borçlanma Tutarları-En Az (Günlük)
Yurtdışı Borçlanması₺150,12
Kısmi Süreli Borçlanma₺66,72
Doğum, Askerlik vb. Borçlanma₺106,75
İsteğe Bağlı Sigorta Primi (Günlük)
İsteğe Bağlı Sigorta Primi (Günlük)₺106,75
Stajyer Ücret ve Yükümlülük (Üniversite)
İşletmede Beceri Eğitimi (Genel)₺2.552,04
İşletmede Mesleki Eğitim (Fen ve Mühendislik)₺2.552,04
YÖK Kabulü Olan İsteğe Bağlı₺2.552,04
Uygulamalı Ders₺0,00
Stajyer Devlet Desteği (Üniversite)
20 ve Üzeri Çalışan₺850,68
19 ve Altı Çalışan₺1.701,36
Stajyer Ücret ve Yükümlülük (Lise)
İşletmede Beceri Eğitimi ₺2.552,04
Staj₺2.552,04
Tamamlayıcı Eğitim₺2.552,04
Stajyer Devlet Desteği (Lise)
20 ve Üzeri Çalışan₺850,68
19 ve Altı Çalışan₺1.701,36
İşsizlik Ödeneği
En Düşük İşsizlik Ödeneği₺3.972,82
En Yüksek İşsizlik Ödeneği₺7.945,63
2023 Yılı En Düşük Emekli Aylığı
En Düşük Aylık₺5.500,00
2023 Yılı Yarım Çalışma Ödeneği
Yarım Çalışma Ödeneği₺4.966,02

Çözüm Ortaklarımız


The European House - Ambrosetti
Software AG
Pandea
board
UiPath
Centric Software
Alteryx
Qlik
Robusta
Knowbe4
Bilge Adam