¬

Kanuni Temsilcinin Vergisel Sorumluluğu Kitabı Yakında Yayında

Akademik ve profesyonel meslek hayatım boyunca vergi ile ilgili konularda yaptığım ve yapmakta olduğum gerek akademik gerekse uygulamaya yönelik çalışmalar beni vergi hukuku anlamında böyle bir çalışma yapmaya yönlendirmiştir.


Kanuni temsilcinin vergisel sorumluluğu isimli çalışmasının içeriğini oluşturan temel konu; kanun koyucunun sorumluluk kapsamı hususundaki tereddüt ve kararsızlığı sonucunda sistem içerisinde beliren aksak noktaların irdelenmesine ve değerlendirilmesine ilişkindir. Amaç Vergi Usul Kanunu’nun ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un; kanuni temsilciye ilişkin maddelerinin kapsamlarını değerlendirmek ve yeni etkin ve adil bir düzenlemeye ışık tutabilmektedir. Çalışma içeriği bu kapsam ile sınırlıdır.


Böyle bir irdelemenin ve değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla, konuya ilişkin akademik, mesleki yayınlardan ve yargı organlarının kararlarından faydalanılmıştır. Gerekli oldukça tarafımıza ait tartışma, eleştiri ve öneriler konuya dahil edilmiş böylece konuya aykırı ve paralel görüşlerinde değerlendirme imkânı söz konusu olmuştur.


Sonuç olarak kanuni temsilcilerin vergi usul kanunu ile kendilerine verilen ödevlerle sınırlı bir kusur sorumluluğu altında oldukları ancak Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca ise “vergi idaresince kamu alacağının tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması” gibi kişisel kusur unsuru anlamına aykırı bir sorumluluk kavramının yüklenildiği görülmüştür.

İlgili olan herkese faydalı olması dileğiyle 


Prof.Dr.Emre Burçkin
Consulta Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı


Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam