¬

Kastamonu Entegre ile Turquality Süreci

Ağaç bazlı panel sektörünün Türkiye’deki global oyuncularından biri olan Kastamonu Entegre firmasının Turquality sürecinde Consulta Yönetim danışmanlığı ile yakından çalışan Kastamonu Entegre Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Naci Güngör ile iş analistlerimizden Ezgi Çelik Kastamonu Entegre’nin global pazardaki yeri, Turquality sürecinin firmaya katkıları ve firmanın bu süreçte yaşamış oldukları zorluklarla ilgili bir röportaj gerçekleştirdi. 

Ezgi Çelik: Kastamonu markasının oluşma sürecini anlatır mısınız?

Naci Güngör: 1969 yılında, gelişen mobilya sektörünün yongalevha ihtiyacını, mevcut Istanbul’daki Kartal Sunta tesisi karşılayamadığı için Türkiye’de benzer dönemlerde 3-4 yerde yongalevha tesisi projelerine başlanılmıştır. O dönemde bu projenin Kastamonu’da düşünülmesinin en önemli nedeni, orman kaynaklarının zenginliği olmuştur. Devlet planlamadan da yatırım izni Kastamonu için verildiğinden, şirketimiz adını bu şehirden almış, böylece 1969 yılında, endüstriyel orman ürünleri sektöründe bir dünya şirketinin temelleri atılmıştır.

Ezgi Çelik: Sizce, Kastamonu markasını rakiplerinden ayıran en önemli özellikler nelerdir?

Naci Güngör: Bağımsız araştırma şirketlerine yaptırdığımız araştırmalar sonucunda markamızın kişiliği, güçlü, güvenilir, adil, baba, yol gösteren, lider, uzman şeklinde oluşmuştur. Buna bağlı olarak,

  • Kurumsallık; ( uygulamaların standart olması )
  • Güven; (Verilen vaatlerin yerine getirilmesi, ürün ve hizmette istikrar, sorunlara çözüm bulma )
  • Adalet ; ( bayiler arasında ayrım yapmadan tüm bayilere eşit olarak yaklaşmak ) markamızın güçlü yönleri olarak ortaya çıkmıştır.

Ezgi Çelik: Sizce Turquality programının globalleşme sürecinde markalara katkısı nedir?

Naci Güngör: Uluslararası arenada bugün ülkelerin itibarı, global marka sayılarıyla da doğru orantılı bir görünüm arz ediyor. TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlar. Böylece, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesine katkıda bulunur.

Ezgi Çelik: B2B sektöründe faaliyet gösteren bir marka olarak, Turquality desteği ile beraber global pazarda Kastamonu markasını önümüzdeki 10 yılda nerede görüyorsunuz?

Naci Güngör: Ağaç bazlı panel sektöründe, Dünya'da ilk 5 üreticiden biri olmak ve Kastamonu Entegre’yi global marka haline getirmek önümüzdeki 10 yıllık dönemdeki hedefimizdir.

Ezgi Çelik: Turquality programına hazırlık sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Naci Güngör: Genel olarak şirketimizin kurumsal olgunluk düzeyi, Turquality programına hazırlık yaptığımız dönemde yüksek olmakla birlikte, pek çok süreç dokumante değildi. Yoğun iş tempolarında, bu süreçleri dokumante etmek ekibi bir hayli yordu. Her aşamada üst yönetimin ve üst yönetimi temsilen proje ekibinde yer alan yöneticilerin güçlü desteği sayesinde tüm dirençler ve zorluklar aşıldı.

Ezgi Çelik:  Turquality programına hazırlık sürecinde profesyonel danışmanlık desteği almanızın şirkete ne gibi katkıları oldu?

Naci Güngör: Consulta’nın tarafsız bir bakış açısı ile yaptığı değerlendirmeler müşterilerimizi daha yakından tanımamızı,  yerel ve global olarak rekabeti daha iyi değerlendirmemizi, kendi yetkinliklerimizi ve gelişim alanlarımızı objektif olarak tespit etmemizi ve sonuçta da vizyonumuza ulaşmak için doğru stratejik yönü belirlememizi sağladı. En önemli katkılarından birisi de profesyonel bir yönetim yaklaşımı ve sistemli bir çalışma prensibi ile Turquality yolculuğumuzun doğru yönde ilerlemesini garanti altına alınmasını elde etmemiz oldu.Çözüm Ortaklarımız


The European House - Ambrosetti
Software AG
Pandea
board
UiPath
Centric Software
Alteryx
Qlik
Robusta
Knowbe4
Bilge Adam
GRC Legal