Neden TEKNOPARK?

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 1. Maddesinde belirtilen kanunun amacının ‘’Üniversitelerin akademik kurullarının bilgi birikiminin sanayicilere aktarılarak ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik yapı kurulması, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, teknoloji yoğun üretim programlarının artırılması, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı tanınması, teknoloji yoğun yatırım ve üretimlerin artırılması’’ olduğunu görmekteyiz.

Yazının devamı için tıklayınız.


Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik