¬

Saray Bisküvi ve Turquality

Saray Bisküvi Pazarlama Müdürü Gülnur ELİBİSTANLIOĞLU ile, Turquality Programına hazırlık sürecinde firma olarak karşılaştıkları zorluklar, Programın avantajları ve bu süreçte Yönetim Danışmanlığı Desteği almanın önemi ile Consulta'nın yaklaşımı üzerine röportaj gerçekleştirildi.

Turquality programına hazırlık sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Bildiğiniz gibi, Turquality Programı küresel olarak dünya markası olmuş firmaların en iyi uygulamaları örnek alınarak hazırlanmış bir destek platformudur. Dolayısıyla, Turquality Programı’na hazırlanmak isteyen İşletmeler ciddi bir dönüşüm sürecinden geçmek zorundadırlar, bunun başında da kurumsallaşmak gelmektedir. Bu noktada Şirketin çalışanlardan bağımsız olarak işleyebilmesi, sürdürülebilir olması ve finansal sağlığının yerinde olması önemli kriterler arasındadır. Turquality  Programı’na hazırlık aşamasında hem stratejilerimizi  dokümante etmek, hem operasyonlarda gerekli iyileştirmeleri sağlamaya çalışmak, hem de organizasyonu yeniden yapılandırmak gibi pek çok boyutta yönetilmesi gereken zor çalışmalar tamamlandı. Bütün bu çalışmalar kurumsallaşmayı destekleyen faaliyetlerdir. Ama açıktır ki bunların gerçekleşebilmesi de çok kolay işler değildir.

Öncelikle bir kurumsal öğrenme süreci geçirmek gerekmiştir. Kurumsal öğrenmeyi, bir örgütün adaptasyon kapasitesini artırmak için bilgiye ulaşmak ve ulaşılan bilginin değerini artırmanın yollarını göstermek olarak tanımlayarak sadece bir süreç olarak ele almak yetersiz olur. Kurumsal öğrenmeyi bir kültür haline getirmek gerekir. Bunu sağlamak için de ciddi çaba sarf edilmektedir. Biz, kurumsal öğrenme yeteneğini, kurumsal sürdürülebilirlik için ön koşul olarak görüyor, bu yetenek olmaksızın çevredeki değişikliklere uyum sağlamamızın mümkün olmayacağını biliyoruz. 

Sonuçta, Turquality hazırlık sürecinde Saray bünyesinde kurumsallaşma çalışmaları hız kazanmış ve stratejik planlama, insan kaynakları, marka ve pazarlama yönetimi gibi konulara verilen önemde yükselme olmuştur. Firma önemli bir değişim sürecinden geçmektedir ve yönetimden, çalışanlara tüm Saray ailesi bu değişimin bir parçasıdır.  

Sizce Turquality programına firmalar nasıl hazırlanmalıdır, profesyonel yönetim danışmanlık desteği almanın avantajları nelerdir?

Turquality, firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformudur.

Bu programa hazırlanırken kurumsallaşma çalışmaları kritik öneme sahiptir. Kurumsallaşmayı, günün koşullarına uygun yönetim ve örgüt yapılarını oluşturarak ihtiyaç duyulan sistemleri kurmak; bir kurum olmaya ilişkin davranış, standart ve ilkeleri belirleyerek bunları yazılı bir biçime getirmek ve uygulayabilmek  olarak da tanımladığımızda, bu çalışmaları bir profesyonel yönetim danışmanlık desteği alarak yürütmek şüphesiz en akılcı ve en verimli yoldur.

Consulta’nın, birlikte yürüttüğünüz projeyi, denetim öncesi hazırlık yerine, kurumsal dönüşüm süreci olarak ele almasının Saray’a ne gibi katkıları oldu?

Turquality programı; firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda geliştiren, vizyon sahibi yapan bir markalaşma destek platformu. Saray için Turquality Desteği , özellikle programın hedefleri ve misyonu içinde yer alan,  işletmelerin kurumsal altyapılarını güçlendirmedeki rolü açısından büyük önem taşımaktadır.

Hedefimiz dünyada küresel markalar arasına girebilmek ve bu yolda ilerlemek ama aynı zamanda hatta bunun gereği olarak da sürdürülebilir kurumsal gelişimi sağlamaktır. Biz bu nedenle Turquality Programını bulunmaz bir yol gösterici ve en doğru araç olarak gördük. Dolayısıyla bizim için ihtiyaç olan ya da kritik olan bir denetim hazırlığı değil sürdürülebilir başarıyı elde etmek üzere kurumsal dönüşümü gerçekleştirmek idi. Doğal olarak Consulta’nın bu projeyi bir kurumsak dönüşüm süreci olarak ele alması bizim amaçlarımızla da örtüşen çok doğru bir yaklaşım oldu. Bu dönemin bizim için çok verimli geçmesini, kurumsallaşma yolunda güçlü adımların atılmasını ve sürecin sağlam temellere oturtulmasını sağladı.

Saray’ın, bu fırsatı iyi değerlendirdiğini, Turquality kapsamında öngörülen değişiklikleri bünyesinde uygulamaya başlayarak  başarılı sonuçlar elde ettiğini ve hedeflerine ulaşmayı garantilediğini görüyoruz.

Önümüzdeki dönem içerisinde tüketiciler global pazarda nasıl bir Saray ile karşılaşacaklar?

Türkiye’den dünya markası çıkarma vizyonu ile kurulan Turquality teşvik programının en yeni üyelerinden biri olan ve halihazırda 110’u aşkın ülkeye ürünlerini ulaştıran  Saray Bisküvi, şimdi   Turquality ile yurt dışında markalaşma ve ihracat konularında atağa geçmeye hazırlanıyor.

11 yıllık bir geçmişi olan Turquality programına kabul edilen 111 firmadan biri olan Saray, mevcut markasını ve kurumsal alt yapısını güçlendirerek yurt içi ve yurt dışı pazarlarda daha da aktif olacak. Turquality kapsamında oluşturulan program dahilinde Saray markası ile yurt dışı fırsatları arasında bir köprü kuracak çalışmalara hız verdik. Amacımız,  bir dünya markası olmak.

Türkiye’nin 500 milyar Dolarlık 2023 yılı ihracat hedefine ulaşmasında biz de payımıza düşen görevi yerine getirmek için hazırız. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla çatısı altında olmaya hak kazandığımız Turquality’nin vizyonu ile yurt dışında kendimize yeni fırsatlar yaratmak için sabırsızlanıyoruz.

Yurt dışı pazarlarda büyürken hedeflenen noktalara gelinmesi için dikkat edilmesi gereken kritik hususlar nelerdir?

"Yeni ekonomi” kurallarının geçerli olduğu günümüzde, işletmelerin hayatta kalabilmeleri, alanlarında rekabet avantajı elde etmelerine ve bu rekabet avantajını uzun süre koruyabilmelerine bağlıdır. Yeni dünyanın yeni dinamikleri çerçevesinde, başarı için bir işletmenin hem küresel rekabet koşullarına uyması hem de bunu hızlı yapabilmesi istenmektedir. Bir işletmenin bu performans hedeflerini gerçekleştirebilmesi ise kolay değildir. Bu konuda çözümlerden birisi markalaşmak ve bir yandan da farklılaşmayı sağlayabilmek  için  sürekli yenilik yapabilmek olarak gösterilmektedir.

Ayrıca, Şirketlerin kurumsallaşmayı garanti altına almasını ve bunun sürdürülebilirliğini sağlaması şarttır.

Türk işletmeleri, uluslararası pazarlarda ürünlerinin tercih edilmesini sağlamak ve kalıcı olabilmek için, günümüz ticaretinin vazgeçilmez unsuru olan markalaşmanın ve kurumsallaşmanın önemini kavramaya başlamışlardır

Markalaşmak için şart olan Kurumsallaşma kavramı ve bir diğer ilişkili kavram olan sürdürülebilirlik kavramının öneminin kavranması hayatidir. Kurumsal sürdürülebilirliğin bir kültür olarak işletme bünyesine yerleştirilmesi sayesinde, işletmenin yaşam süresinin uzatılması mümkün olacak ve artan işletme ömürleri toplamı, ülke ekonomisinde artan bir sürdürülebilirlik olarak yansıma gösterecektir

Kurumsallaşan firmaların, devlet politikalarına paralel şekilde oluşturulacak kritik başarı faktörlerine ulaşmalarının daha rahat olacağı açıktır. Bir diğer deyişle, müşterilerine hızlı cevap verebilir, farklılık yaratabilir, proseslerini verimli yöneterek maliyetlerini düşürebilir ve satışlarını özellikle ihracatlarını artırabilirler.

Başarılı bir rekabet için ise anahtar faktör, pazarlama faaliyetleri ve stratejilerinin düzenlenmesidir.

Son söz olarak, Global firma olma yolunda adımlarımızı hızlandırmamıza verdiği benzersiz destek, yoğun emek ve özel ilgisi için Consulta ekibine yürekten teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir işbirliği ile gelen bu başarının gururu da ortaktır.


Çözüm Ortaklarımız


The European House - Ambrosetti
Software AG
Pandea
board
UiPath
Centric Software
Alteryx
Qlik
Robusta
Knowbe4
Bilge Adam
GRC Legal