Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

7256 Teşvikinde İstihdam Şartı: İstifa, Ölüm vb. Gerekçeler - 21 Haziran 2021


7256 Teşvikinde İstihdam Şartı: İstifa, Ölüm vb. Gerekçeler

21.06.2021


  • 10.06.2021 tarihinde İŞKUR tarafından SGK'ya verilen görüş yazısında;
  • 4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde, destek yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin, destek süresinin sona ermesinden itibaren destekten yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılmasına dair herhangi bir istisna hükmü getirilmediği,
  • Ancak işyerinin kapanması, işçinin istifası, ölüm, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle işveren tarafından fesih halinin gerçekleşmesi gibi sebeplerle iş akdinin sona ermesi halinde istihdam zorunluluğunu sağlamayan işverenlerin, yararlandıkları prim desteklerinin geri alınmasının uygun olabileceği açıklanmıştır.
Dökümanı İndir