Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Aşı Zorunluluğu İdare Mahkemesi Kararı - 01 Aralık 2021


Aşı Zorunluluğu İdare Mahkeme Kararı

 

  • TOBB Üniversitesi tarafından tüm personel ve öğrencilerden, kampüs ve yerleşkelere girişlerde HES kodu ile birlikte 2 doz aşı yapıldığını belgeleyen kart” talep edilmiş “aşıları eksik olan ya da antikoru negatif test” istenmiştir. İlgili uygulanamanın yürütmesinin durdurulması için dava açılmıştır.

Ankara 11. İdare Mahkemesinin 09.11.2021 tarihi kararı ile;

  • İşlem tesis edilen tarih (TOBB tarafından yapılan 10.09.2021 tarihli duyuru) itibariyle salgın hal sebebiyle ilan edilmiş bir olağanüstü hal olmadığı,
  • Bu durumun eğitim öğrenim hakkı ile aşı olma zorunluluğu yönünden, yaşama, maddi ve manevi varlığı koruma ve geliştirme hakkına ilişkin olduğunu ve bunların anayasal ve temel hak ve hürriyetle ilişkili olduğu,
  • Kişinin temel hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılabilmesinin anca Kanunla olması gerektiği,
  • Aşı uygulamasının vücut bütünlüğüne bir müdahale olduğu, 
  • Bu sebeple TOOB tarafından uygulanan idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
  • Karar doğrudan özel sektör için bağlayıcı özel sektör için bağlayıcı bir niteliğe sahip olmayıp; özel  sektörde olası dava var uygulamaları etkileyecek olması sebebiyle paylaşılmıştır.