Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasında Değişiklik - 11 Haziran 2021


Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasında Değişiklik

11.06.2021


  • Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklik ile fiili hizmet uygulamalarına ilişkin yeni düzenleme ve eklemeler gerçekleştirilmiştir.
  • Fiili hizmet süresi zammı sigortalıların, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde ya da unvanlarda geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için anılan maddede gösterilen gün sayılarını ifade etmektedir.

Yapılan bu değişiklikler;

  • Sigortalıların çalıştıkları işyerinin esas faaliyet alanı belirtilen işler kapsamında olmasa da işyerinin faaliyet alanının bir bölümünde gerçekleştirilen işin belirtilen işler kapsamında olması durumunda bu bölümde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılacağı,
  • Ayrıca kapsamda bazı ekleme ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının kapsama dahil edilmesi gibi düzenlemeler olmuştur.
Dökümanı İndir