Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Lise Stajyerleri İçin Devlet Katkı Ödemesi Durduruldu Mu? - 08 Kasım 2021


Lise Stajyerleri İçin Devlet Katkı Ödemesi Durduruldu Mu?

08.11.2021


Özet: Bu bültenimizde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun geçici 12.maddesi kapsamında uygulanan lise stajyerlerine devlet katkısının 2021-2022 eğitim döneminde yeni bir düzenleme yapılana kadar uygulanamayacağını belirten yazı ve buna istinaden görüşümüz yer almaktadır.


  • Bu bültenimizde aşağıda paylaştığımız Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazı ve uygulamanın hukuki yönü aktarılacaktır. Yazıya göre;
    • Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Bütçe Biriminin Devlet Desteği ödemeleri hakkında, “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Geçici 12.maddesine göre; 2016-2017 Eğitim- Öğretim yılında başlanılan Devlet Katkısı ödemesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bitiminde sona ermiştir.
    • Geçici 12.madde kapsamında, çıraklık eğitimine devam eden, işletmelerde mesleki eğitim gren ve staj &tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin bir kısmının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması karar verilmiştir. Öğrencilere sözleşme gereği ödenecek ücretin, devlet katkısına ilişkin kısmı İŞKUR tarafından fon kaynaklarından, kalan tutar ise işletmelerce karşılanacak şekilde uygulanıyordu. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu hüküm kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına da devlet katkısı ödenmez.
    • 2021- 2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ödenebilmesi için yasa teklifi henüz TBMM tarafından görüşülmemiş ve yasallaşmamıştır. Bu nedenle Eylül ayından itibaren yasal düzenleme yapılana kadar devlet katkısı ödemesi yapılamayacaktır.

  • Durum bu olmakla birlikte, 16.08.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 42 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla stajyer desteğinin 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 3 yıl eğitim-öğretim yılı kadar uzatılmasına karar verilmişti. Bu sebeple, söz konusu 3 yıl uygulamasına dair Karar sürdüğünden, bu desteğin de bu yıl için uygulanması gerekmektedir.


Saygılarımızla

CONSULTA İş ve Sosyal Güvenlik


(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.

Dökümanı İndir