Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Omicron Varyantı: İş Sağlığı ve Güvenliğine Etkisi! - 05 Ocak 2022


· 5 Ocak 2022 tarihli Bilim Kurulu toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında vaka sayılarının giderek arttığı ve bununla ilgili alınması önerilen tedbirler açıklanmıştır.

·  Özellikle bugün itibariyle 66.467 vaka sayısının açıklanması ve giderek artan tedbirlerin önemi dikkat çekmektedir.

· Yeni varyant için sosyal mesafenin 3 metreye kadar çıkarılması da önerilmektedir. 

· Ek olarak bugün yapılan açıklama ile pozitif vakalarda karantina süresi de 7 güne düşürülmüştür. 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre, işveren;

· İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

·Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması çalışmalarını yapar.

Bu kapsamda, işletmelerce alınabilecek tedbirlerden bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

1. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyum sağlaması, 

2. Zorunlu olmadıkça yüz yüze toplantılar yerine online görüşmelerin sağlanması,

3.Kapalı ortamların sürekli havalandırılması,

4.İşyerlerinde çeşitli aralıklarda dezenfektan koyulması ve kullanılmasının teşviki, 

5. Ziyaretlerin minimuma indirilmesi, 

6.Çalışanlar ile çalışma arkadaşları ile en az 3 metrelik mesafe bırakılması, 

7. Yemekhane, çay, kahve gibi molalarda kalabalık ortamda bulunulmaması,

8. Maske takılması yönünde gerekli uyarıların yapılması,

9. Uzaktan çalışmanın mümkün olması durumunda, ağırlıklı uzaktan çalışma yapılması

10. Aşılanma oranının arttırılması ve hatırlatma aşılarının yapılması gerektiğinin ve alınan diğer tedbirlerin ve kuralların çalışanlara bildirilmesi uygun olacaktır.