Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Radyoloji Çalışanlarında Ne Değişti - 25 Haziran 2021


Röntgen ve Radyom Alanındaki İşler

25.06.2021

Özet: Bu bültenimizde röntgen ve radyom alanında çalışanların çalışma sürelerine dair olan güncelleme aktarılmıştır.

 

25 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname kaldırıldı. Bu Nizamname kapsamında çalışma sürelerine ilişkin kurallar şu şekildeydi:


  • Röntgen ve radyom ile daimi olarak günde beş saatten fazla çalışılamaz.
  • Röntgen muayenehanelerinde pazardan başka ayrıca bir gün daha öğleden sonra tatil yapılmalıdır.
  • Hastanelerde, röntgen ve radyom ile tam müddetle (günde 5 saat) çalışan kimseler, hastanenin başka işlerinde kullanılamaz. Bunlara gece uykularını ihlal edecek iş verilmemelidir.
  • Bu gibi müesseselerde, her röntgen mütahassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir.


Söz konusu Nizamname’nin kaldırılmasıyla birlikte, sadece 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’da 30.01.2010 tarihinde yapılan değişiklikle getirilen ek 1. madde "İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir." hükmü yer alıyor.


Özetle, bugün itibarıyla yeni bir düzenleme olmazsa, günlük 5 saat kuralı kalkmış ve en fazla 5.5 gün kuralı da iptal olmuş durumdadır.


Saygılarımızla

CONSULTA İş ve Sosyal Güvenlik


(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.

Dökümanı İndir