Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Sosyal Güvenlik Mevzuatında Sadeleştirme Çabaları - 30 Eylül 2021


Sosyal Güvenlik Mevzuatında Sadeleştirme Çabaları

30.09.2021


  • Bugün Resmi Gazete'de bir takım düzenleyici ve tespite ilişkin uygulamalar yayınlanmıştır.
  • Bununla birlikte, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile zaten güncellenen bir takım düzenlemeler karşısında, eski mevzuatın kaldırılarak sadeleştirme ihtiyacı hissedilmiştir. Bu sebeple bazı Tebliğler uygulamadan kaldırılmıştır.
  • Bunlardan biri de İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ olup, siz konusu tebliğin yürürlükten kalkması, YASAL BİLİRİM ZORUNLULUĞUNU KALDIRMAMIŞTIR.
  • Mevcut yasal bildirim zorunluluğu halen sürmektedir.