Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Trafik Cezaları ve SGK - 10 Ağustos 2021


Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Kapsamında Uygulanan SGK Cezaları

10.08.2021


Özet: Bu bültenimizde SGK tarafından kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, trafik idari para cezaları karar tutanakları doğrultusunda işverenlere tebliğ edilen cezaların verilişi ve bu cezalara itiraz edilişi hakkındaki düzenlemeler aktarılmıştır. 4 Ağustos 2021 tarihinde SGK tarafından genel yazı yayınladı. Genel yazı, SGK’nın kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, il emniyet müdürlükleri tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu düzenledikleri trafik idari para cezası karar tutanağı doğrultusunda işverenlere tebliğ ettiği idari para cezaları hakkındadır.


Genel yazıda belirtilen uygulamalar kısaca şu şekildedir:


1. SGK tarafından işverenlere verilen cezalarda, araç sürücüsü ile ticari araç sahibi hakkında herhangi bir işlem yapılmadan önce, anılan kişiler arasında hizmet akdi ilişkisinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu tespitlerin yapılması esnasında, öncelikle önemli olan motorlu taşıt kira sözleşmesinin adi yazılı şekilde yapılmış olmasıdır. Fakat sözleşmenin gerçekten var olup olmadığına dair bir tereddütün oluşması durumunda gerekli incelemeler yapılacaktır. Bu incelemelerin ayrıntısı aşağıda belirtilmiştir.


2. Araç sürücüsüne trafik cezasının kesildiği tarih itibarıyla işveren olarak araç sahibinin kurumda tescilli dosyasının bulunup bulunmadığı, aynı tarih itibariyle trafik cezasına muhatap sürücü haricinde sigortalı çalışanın olup olmadığı, sigortalı bildiriminde bulunması halinde sigortalının aylık kaç gün ve prim matrahı üzerinden bildiriminin yapıldığı, araç sahibinin yaşının ve cinsiyetinin ticari araç ile yapılan işe uygun olup olmadığı, bildirimde bulunulmaması halinde ise yürütülen işin araç sahibinin yaşı ve cinsiyeti de dikkate alınarak tek başına yapılmasının mümkün olup olmadığı belirlenecektir.


3. Yapılan incelemeler sonucunda geçerli bir kira sözleşmesinin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, sürücünün aracı kiralayana ait işyerinden ceza tarihi itibarıyla bir sigorta kaydı varsa başkaca bir işlem yapılmayacak, sigorta bildiriminin söz konusu olmaması halinde ise sürücü kiralayanın çalışanı olarak kabul edilerek işlem tesis edilecektir.


4. Anılan kriterler doğrultusunda yapılan tüm tespitlere istinaden bir karar verilememesi durumunda ise; sigortalılık ve hizmet tespitine yönelik gerçek durumun ortaya çıkarılması amacıyla konu denetime sevk edilecektir.


5. Bir işverenin veya işyerinin faaliyetlerinde kullanılmadığı tespit edilen ticari araçlar için trafik idari para cezası tutanağı düzenlenmiş olsa bile, 2015/25 sayılı Genelge kapsamında herhangi bir işlem yapılmayacaktır. (Kayıt dışı istihdam ile mücadele kapsamında re’sen doğrudan işlem uygulanmayacak)


Saygılarımızla

CONSULTA İş ve Sosyal Güvenlik


(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.

Dökümanı İndir