Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Yeni Kanun Teklifi - 10 Mayıs 2021


Yeni Kanun Teklifi

10/05/2021


  1. 18 yaş altı kişilerin BES kapsamına dahil edilmesi,
  2. Emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e dahil edilmesi,
  3. Orta vadeli mali plan ve orta vadeli program belgelerinin orta vadeli program adı altında tek bir belgede birleştirilmesi,
  4. Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istidamı desteklemek için bu işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerinin Hazine destekli kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hakim sermayedar olduğu bankalardan 30 Haziran 2022'e kadar kullanacakları kredilerde kredi faiz ve kar payı bakiyesinden düşülmesine olanak sağlanması,
  5. Sigorta ve reasürans teminatı bulunmayan riskler ve özellik arz eden riskler için daha hızlı çözüm üretebilmesi ve ölçek ekonomisinden faydalanabilmesi amaçlanmaktadır.
Dökümanı İndir