Bülten Aboneliği

Güncel bültenlerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Yeni Kanun Yürürlüğe Girdi: 7319 sayılı Kanun - 25 Mayıs 2021


2021/75 sayılı Bültenimiz ile duyurduğumuz Yeni Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile;

  • 18 yaş altı kişilerin BES kapsamına dahil edilmesi,
  • Emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e dahil edilmesi,
  • Orta vadeli mali plan ve orta vadeli program belgelerinin orta vadeli program adı altında tek bir belgede birleştirilmesi,
  • 2021 yılı Mart ayında sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyeri işverenlerince 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alınanların, işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla sigortalı olmamaları, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerindeki ortalamasına ilave olmaları ve 12 ay süreyle bu sigortalılar için primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri kaydıyla, bu sigortalılar asgari ücret üzerinden sigortalı ve işveren hissesi 30/6/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülecek.
  • Sigorta ve reasürans teminatı bulunamayan riskler ve özellik arz eden riskler için daha hızlı çözüm üretebilmesi ve ölçek ekonomisinden faydalanabilmesi sağlanmıştır.