ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) DanışmanlığıISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS), kurumun kritik ürün ve hizmetlerinin devamı amacıyla benimsenen sistematik bir yaklaşım ortaya koyar. Bu sistemin temel amacı işletmenin olağan üstü bir durum karşısında gerekecek müdahale kapasitesini oluşturmaktır. Bu sistem çalışanları, iş süreçlerini ve Bilgi Teknolojileri (BT) sistemlerini kapsamaktadır. Kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, sürekliliğin sağlanamadığı durumlarda ise kabul edilebilir kesinti süreleri içerisinde tekrar çalışır hale getirilmesi için gerçekleştirilecek tüm çalışmalara verilen genel isimdir. İşletmenin iş süreçlerinin ne kadar kesintiye tahammül edebildiği ve süreçleri bu süre içerisinde tekrar çalışır hale getirmek için neler yapılması gerektiği iş sürekliliği çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile kuruluşunuzun varlığını sürdürebilmesi için hayati varlıklarınızı koruyabilecek, risklerinizi yönetip azaltabilecek, acil durumlara kısa sürede çözüm üretebilecek ve müşterileriniz, iş ortaklarınız ve paydaşlarınız arasında güven oluşturabileceksiniz. Consulta olarak, şirketinize rekabet avantajı kazandırmak, karşılaşılabilecek kesintiler sonrasında doğacak itibar kayıplarının önüne geçmek, işinizi yasal uyumluluk gereksinimlerine uyumlu hale getirmek ve işinizin sürekliliği sağlamak için, ISO 22301 standardı doğrultusunda sürdürülebilir bir yönetim sistemi kurmanıza yardımcı olur.

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam