KVKK Teknik ve İdari (Hukuki) Uyumluluk Danışmanlığı


Consulta ve yasal uyumsuzluk sonucunda oluşabilecek risklerinizi tespit ederek, her türlü kişisel verinizin KVKK ve hukuka uygun olarak işlenmesi ve bunun bir yaşam döngüsü haline getirilmesi edilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri sağlamanıza yardımcı oluyoruz. Veri sorumlularının; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazasını sağlamak amacıyla alabilecekleri teknik ve idari tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Consulta, Bilge Adam iş birliği ile yasal uyumsuzluk sonucunda oluşabilecek risklerinizi tespit ederek, her türlü kişisel verinizin  kvkk'a uygun olarak işlenmesi ve bunun bir yaşam döngüsü haline getirilmesi edilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri sağlamanıza yardımcı oluyoruz.Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik
robusta
GRC Legal
Knowbe4