CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&017 - 02 Ocak 2019

01/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN VERASET YOLUYLA VEYA İVAZSIZ SURETTE MEYDANA GELEN İNTİKALLERDE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ YAYIMLANDI

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&017 - 02 Ocak 2019

01/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN VERASET YOLUYLA VEYA İVAZSIZ SURETTE MEYDANA GELEN İNTİKALLERDE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ YAYIMLANDI

31 Aralik 2018 tarihli ve 30642 sayili 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayimlanan 50 Seri No.lu Veraset ve Intikal Vergisi Kanunu Genel Tebligi ile 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarlari ile matrah dilimleri yeniden belirlenmistir.

01/01/2019 tarihinden itibaren 7338 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarlari;

  • Evlatliklar dâhil, fürug ve esten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (fürug bulunmamasi halinde ese isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),
  • Ivazsiz suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarisma ve çekilisler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayili Sans Oyunlari Hasilatindan Alinan Vergi, Fon ve Paylarin Düzenlenmesi Hakkinda Kanunda tanimlanan sans oyunlarinda kazanilan ikramiyelerde 5.760 TL,

olarak dikkate alinacaktir.

01/01/2019 TARIHINDEN ITIBAREN VERASET YOLUYLA VEYA IVAZSIZ SURETTE MEYDANA GELEN INTIKALLERDE VERASET VE INTIKAL VERGISI TARIFESI

 

Matrah

Verginin Orani (%)

Veraset Yoluyla 
Intikallerde

Ivazsiz 
Intikallerde

Ilk 290.000 TL için

1

10

Sonra gelen  700.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.500.000 TL için

5

20

Sonra gelen 2.700.000 TL için

7

25

Matrahin 5.190.000 TL’yi asan bölümü için

10

30