CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&045 - 18 Şubat 2019

2019 YILI OCAK KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINDA 2018 YILINDA İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERLE İLGİLİ MAHSUBEN İADESİ GERÇEKLEŞMEYEN KDV" NIN BEYANI UNUTMAYINIZ

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&045 - 18 Şubat 2019

2019 YILI OCAK KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINDA 2018 YILINDA İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERLE İLGİLİ MAHSUBEN İADESİ GERÇEKLEŞMEYEN KDV" NIN BEYANI UNUTMAYINIZ

Bilindigi gibi; Katma Deger Vergisi Genel Uygulama Tebligi'nin "3.5.3.Yili Içerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarlarin Beyannamede Gösterilmesi" baslikli bölümünde, indirimli orana tabi islemler kapsaminda yapilacak iadelere iliskin açiklamalar yer almaktadir.

Katma Deger Vergisi Genel Uygulama Tebliginde ;

  • Indirimli orana tabi islemin gerçeklestigi yil içerisinde mahsuben iadesi talep edilen tutarlarin iadenin talep edildigi vergilendirme döneminde "devreden vergi" tutarindan çikarilmasi gerektigi,
  • Bu sekilde devreden vergi tutarindan çikarilip mahsuben iadesi talep edilen tutarlardan iadesi gerçeklesmeyen tutarlar, en erken izleyen vergilendirme döneminde; en geç izleyen yilin Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamede, “Indirimler” kulakçigi altinda bu amaçla ihdas edilen 106 No.lu “Indirimli Orana Tabi Islemlerle Ilgili Mahsuben Iadesi Gerçeklesmeyen KDV” satirina yazilmak suretiyle yeniden devreden KDV tutarlarina dahil edilmesi gerektigi

belirtilmistir. 

Bu kapsamda, 2018 yili içerisindeki indirimli orana tabi teslimleri nedeniyle yili içerisinde iade talebinde bulunulmus; ancak mahsup yoluyla iadesi henüz gerçeklesmeyen tutarlarin, en geç 2019 yili Ocak ayi vergilendirme dönemi KDV beyannamesinin "Indirimli Orana Tabi Islemlerle Ilgili Mahsuben Iadesi Gerçeklesmeyen KDV" satirina yazilmasi gerekmektedir.

 “Indirimli Orana Tabi Teslimlerle Ilgili Olarak Mahsup Yoluyla Iadesi Gerçeklesmeyen KDV“  ait tutarlar varsa 2019 yili Ocak ayi vergilendirme dönemi KDV beyannamesinin doldurulmasinda unutulmamalidir.