CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&015 - 01 Temmuz 2019

2019 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ BELİRLENDİ

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&015 - 01 Temmuz 2019

2019 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ BELİRLENDİ

31 Aralik 2018 tarihli ve 30642 sayili 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayimlanan 60 Sira No.lu Muhasebat Genel Müdürlügü Genel Tebligi (Degerli Kagitlar) ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak 210 sayili Kanuna ekli Degerli Kagitlar Tablosunda yer alan degerli kagitlarin bedelleri yeniden belirlenmistir.

 

Degerli Kagidin Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kagitlari :

 

a) Noter kagidi

13,50

b) Beyanname

13,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

27,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

133,50

4 - Ikamet Izni

89,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - (Degisik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi disinda dogum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik karti

22,50

b) Degistirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik karti

22,50

c) Kayip nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik karti

45,00

7 - Aile cüzdanlari

121,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

166,00

10 - Sürücü çalisma belgeleri (karneleri)

166,00

11 -  (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

148,50

13 - Is makinesi tescil belgesi

124,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yapragi)

8,00

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

12,50

16 - Yabanci çalisma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

89,00

17 - Çalisma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)  

89,00