CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&094 - 30 Aralık 2019

2020 YILINDA UYGULANACAK USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZA TUTARLARI İLE VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ÇEŞİTLİ HAD VE MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&094 - 30 Aralık 2019

2020 YILINDA UYGULANACAK USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZA TUTARLARI İLE VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ÇEŞİTLİ HAD VE MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR

Bilindigi gibi 213 sayili Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi (Sira No: 513) ile; Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlari belirtilmis olan para ile ödenecek ceza miktarlari, her yil bir önceki yila iliskin olarak bu Kanun uyarinca belirlenen yeniden degerleme oraninda artirilmak suretiyle uygulanmaktadir.

27 Aralik 2019 tarihli ve 30991 sayili 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayimlanan 513 Sira No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bagli Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asagidaki sekilde yeniden belirlenmistir.

 

MADDE NO

KONUSU

2020 Yilinda Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104

Ilanin sekli

 

 

1- Ilanin vergi dairesinde yapilmasi

3.300

 

3-Ilanin;

 

- Vergi dairesinin bulundugu yerde yayimlanan bir veya daha fazla gazetede yapilmasi

3.300-330.000

- Türkiye genelinde yayimlanan gazetelerden birinde ayrica yapilmasi

330.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme

40

MADDE 153/A

Teminat tutan

140.000

MADDE 177

Bilanço hesabi esasina göre defter tutma hadleri

 

 

1-Yillik;

 

- Alis tutari

280.000

- Satis tutari

390.000

2- Yillik gayrisafi is hasilati

140.000

3- Is hasilatinin bes kati ile yillik satis tutarinin toplami

280.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

1.400

MADDE 252

Muhtarlarin karne tasdikinde aldigi harç

4

MADDE 313

Dogrudan gider yazilacak demirbas ve pestemalliklar

1.400

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

18

- Diger vergilerde

35

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezalari (Kanuna bagli cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

220

1- Sermaye sirketleri

2- Sermaye sirketi disinda kalan birinci sinif tüccarlar ve serbest meslek erbabi

130

3- Ikinci sinif tüccarlar

67

4- Yukaridakiler disinda kalip beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

30

5- Kazanci basit usulde tespit edilenler

18

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

8,5

II nci derece usulsüzlükler

120

1- Sermaye sirketleri

2- Sermaye sirketi disinda kalan birinci sinif tüccarlar ve serbest meslek erbabi

67

3 - Ikinci sinif tüccarlar

30

4- Yukaridakiler disinda kalip beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

18

5- Kazanci basit usulde tespit edilenler

8,5

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,7

 

 

 

 

 

 

MADDE NO

KONUSU

2020 Yilinda

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alinmamasi ile diger sekil ve usul hükümlerine uyulmamasi

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulasi, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alinmamasi, bu belgelerde gerçek meblagdan farkli meblaglara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâgit olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemis sayilmasi

350

- Bir takvim yili içinde her bir belge nevine iliskin olarak kesilecek toplam ceza

180.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satis fisi, ödeme kaydedici cihaz fisi, giris ve yolcu tasima bileti, sevk irsaliyesi, tasima irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müsteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanliginca düzenleme zorunlulugu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanilmamasi, bulundurulmamasi, asli ile örneginde farkli meblaglara yer verilmesi, gerçege aykiri olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâgit olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemis sayilmasi

350

- Her bir belge nevine iliskin olarak her bir tespit için toplam ceza

18.000

- Her bir belge nevine iliskin bir takvim yili içinde kesilecek toplam ceza

180.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanliginca tutulma ve günü gününe kayit edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmamasi, günü gününe kayit yapilmamasi, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmamasi

350

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarina, tek düzen hesap planina ve mali tablolara iliskin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarinin üretilmesine iliskin kural ve standartlara uymayanlara

8.500

 

7- Kamu kurum ve kuruluslari ile gerçek ve tüzel kisilerce yapilacak islemlerde kullanilma zorunlulugu getirilen vergi numarasini kullanmaksizin islem yapanlara

420

 

8- Belge basimi ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kismen yerine getirmeyen matbaa isletmecilerine

1.300

- Bu bent uyarinca bir takvim yili içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezasi

260.000

 

9- 4358 sayili Kanun uyarinca vergi kimlik numarasi kullanma zorunlulugu getirilen kuruluslardan yaptiklari islemlere iliskin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.800

 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarinca Hazine ve Maliye Bakanliginin özel isaretli görevlisinin ikazina ragmen durmayan aracin sahibi adina

1.300

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kâgit için kesilecek özel usulsüzlük cezasi

2,90

MÜKERRER

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

MADDE 355

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarinca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sinif tüccarlar ile serbest meslek erbabi hakkinda

2.300

 

2- Ikinci sinif tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazanci basit usulde tespit edilenler hakkinda

1.200

 

3- Yukaridaki bentlerde yazili bulunanlar disinda kalanlar hakkinda

600

 

107/A maddesi uyarinca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sinif tüccarlar ile serbest meslek erbabi hakkinda

1.400

 

2- Ikinci sinif tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazanci basit usulde tespit edilenler hakkinda

700

 

3- Yukaridaki bentlerde yazili bulunanlar disinda kalanlar hakkinda

360

 

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluguna uymayanlara bir takvim yili içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezasi

1.800.000

 

Söz konusu Genel Teblige ulasmak için tiklayiniz.

Dokümanı İndir

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Consulta olarak sunduğumuz hizmetlere göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.