CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&008 - 08 Ocak 2019

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN (KENTSEL DÖNÜŞÜM) KAPSAMINDA VERGİ VE HARÇ İSTİSNA VE MUFİYETLERİNE DAİR DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&008 - 08 Ocak 2019

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN (KENTSEL DÖNÜŞÜM) KAPSAMINDA VERGİ VE HARÇ İSTİSNA VE MUFİYETLERİNE DAİR DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

10.12.2018 tarih ve 30621 sayili Resmi Gazete’de yayinlanan 7153 sayili Çevre Kanunu Ve Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun’un 24. maddesi ile 6306 sayili Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanun’un 9 ve 10. Maddelerinde yapilan düzenlemeler ile;

? 6306 Sayili Kanunun 7. maddesinin 9. fikrasinda yer alan vergi ve harç istisnalarinin hangi durumlarda uygulanacagina iliskin daha detayli düzenlemeler yapilmis,

? Ayni maddenin 10. fikrasinda yapilan degisiklik ile mevcut insaat alaninin bir buçuk katina kadar olan yeni insaat alani için belediyelerce harç ve ücret alinmayacagi hüküm altina alinmistir.

Düzenlemeler 10.12.2018 tarihinde yürürlüge girmistir.

DEGISIKLIK ÖNCESI METIN

DEGISIKLIK SONRASI METIN

9) Bu Kanun uyarinca yapilacak olan islem, sözlesme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter

harci, tapu harci, belediyelerce alinan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diger ücretlerden; kullandirilan krediler sebebiyle lehe alinacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadir

(9) Bu Kanun uyarinca yapilacak olan ve Bakanlik, TOKI, Iller Bankasi Anonim Sirketi, Idare ve dönüsüme konu yapilarin insasi isini yüklenen müteahhit ile malik ve en az bir yildir kiraci veya sinirli ayni hak sahibi olarak riskli yapiyi kullanan gerçek kisiler veya özel hukuk tüzel kisilerinden birinin taraf oldugu;

a) Bu Kanun kapsamindaki yapilarin dönüsüme tabi tutulmadan önce ilk satisi, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi islemleri ile bu Kanun kapsaminda yapilacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapilarin malik, isi yüklenen müteahhit ve en az bir yildir kiraci veya sinirli ayni hak sahibi olarak riskli yapiyi kullanan gerçek kisiler veya özel hukuk tüzel kisilerine ilk satisi, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi islemleri,

b) Bu Kanun kapsamindaki bir yapidan dolayi, bu Kanun kapsamindaki parsellerde veya alanlarda veya söz konusu parsel ve alanlarin disindaki parsellerde yeni bir yapi yapilmasi ya da mevcut bir yapinin satin alinmasi veya ipotek tesis edilmesi islemleri,

c) Kanun kapsaminda yapilacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapilarin isi yüklenen müteahhit, Bakanlik, TOKI, Iller Bankasi Anonim Sirketi, Idare ve bunlarin istirakleri tarafindan gerçeklestirilecek ilk satisi, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi islemleri, ile bu bentlerde belirtilen yapilarin dönüsümüne iliskin olarak Kanun uyarinca yapilacak diger islemler noter harci, tapu harci, belediyelerce alinan ücret ve harçlardan, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diger ücretlerden, bu islemler nedeniyle düzenlenecek kâgitlar, resmî dairelerin mal ve hizmet alimlarina iliskin ödemeler sebebiyle düzenlenen kâgitlar da dahil olmak üzere damga vergisinden, bu Kanun kapsamindaki yapilarin maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapilarda kiraci veya sinirli ayni hak sahibi olarak en az bir yildir ikamet ettigi veya bunlarda isyeri bulundugu tespit edilenlere bu amaçlarla kullandirilan krediler dolayisiyla lehe alinacak paralar, banka ve sigorta muameleleri

vergisinden istisnadir. Bu Kanun kapsamindaki is, islem ve uygulamalar, Bakanlik, TOKI, Iller Bankasi Anonim Sirketi ve Idarenin, sermayesinin yarisindan fazlasina sahip olduklari sirketleri tarafindan yürütülüyor ise, bu sirketlerce yapilan is, islem ve uygulamalarda da bu fikrada belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanir.

 

 

DEGISIKLIK ÖNCESI METIN

DEGISIKLIK SONRASI METIN

(10)Riskli alanlarda, rezerv yapi alanlarinda ve riskli yapilarin bulundugu parsellerde, gerçek kisilerce ve özel hukuk tüzel kisilerince uygulamada bulunulmasi hâlinde, yapilarin mevcut alanlari için daha önce belediyelerce alinan harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanim maksadi degisiklikleri ile yapi alanindaki artislar için hesaplanan harç ve ücret farklari alinir

(10) Riskli alanlarda, rezerv yapi alanlarinda ve riskli yapilarin bulundugu parsellerde, gerçek kisilerce ve özel hukuk tüzel kisilerince uygulamada bulunulmasi halinde, fonksiyon degisikligine bakilmaksizin, mevcut insaat alaninin bir buçuk katina kadar olan yeni insaat alani için belediyelerce harç ve ücret alinmaz.