CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/21 - 27 Mart 2020

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Mali Mevzuata İlişkin Önemli Hükümleri

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/21 - 27 Mart 2020

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Mali Mevzuata İlişkin Önemli Hükümleri

26 Mart 2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un işletmeleri mali açıdan etkileyen hükümleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki başlıkları içermektedir;

 

  • Karşılıksız çek düzenleyenlerin karşılaşacakları cezaların infazında değişiklik,
  • Finansal borçlarını vadesinde yerine getiremeyen gerçek ve tüzel kişilerin Risk Merkezi’nde tutulan kayıtları,
  • İş yeri kira bedelinin ödenememesinin kira sözleşmesinin feshine ve tahliye sebebi olmasına etkisi,
  • Değerli Konut Vergisi ve Konaklama Vergisi’nin yürürlük tarihlerinde değişiklik,
  • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler,
  • Yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farklarının durumu,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin ödemekle yükümlü oldukları; kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri.

 

Konuya ilişkin sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

Dokümanı İndir