CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/68 - 11 Haziran 2020

Ar-Ge ve Teknoloji İhracatını Artırmak İçin İhtisas Serbest Bölge Yatırımcılarına Destek

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/68 - 11 Haziran 2020

Ar-Ge ve Teknoloji İhracatını Artırmak İçin İhtisas Serbest Bölge Yatırımcılarına Destek

09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kararın amacı; döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına dair hususları belirlemektir. Bahse konu Karar’ın “kullanıcılar” yani faaliyet ruhsatı alarak ihtisas serbest bölgesinde belirli bir işyerinde faaliyette bulunan işletmeler açısından önem arz eden kısımları şu şekildedir;

 

  • Belirlenen alandaki faaliyetlerine yönelik olarak istihdam edilen en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD dolarına kadar desteklenecektir.
  • İhtisas serbest bölgesinde kiralanan arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD dolarına kadar desteklenecektir.
  • Destek süresi, her bir destek unsuru için ayrı ayrı olmak üzere en fazla 5’er yıldır.
  • Desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler ve destek başvurularında talep edilecek bilgi ve belgeler ile süreler bu konulara ilişkin ayrı bir genelge ile belirlenecektir.
  • Destek ödemesine ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin dolaylı vergiler dahil (örneğin KDV) olmak üzere Türk lirası cinsinden olanları Türk lirası, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD doları karşılığı Türk lirası olarak ödenir.
  • Ödemeler, Ticaret Bakanlığı’nın bildirimi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır.
  • Aynı faaliyet için diğer destek programlarından yararlanılması halinde, ihtisas serbest bölgesi kullanıcılarına sağlanan desteklerden faydalanılamaz.

 

Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, 9 Haziran 2020 tarihinde Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapmış ve söz konusu açıklama Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde de aynı tarihte paylaşılmıştır. Bahse konu açıklamada Sayın Bakan;

 

  • Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacaklarını,
  • Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkanları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerinin hedeflediği ilk sektörün bilişim sektörü olduğunu ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nin kurulduğunu,
  • Hizmet sektöründe son dönemde ivme kazanan yazılım ve oyun geliştirme faaliyetlerinde oluşan dinamizmi, ihtisas serbest bölgeleri modeli ile daha da ivmelendirmeyi amaçladıklarını ifade etmiştir.

 

2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609-12.pdf

 

Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın açıklamasına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://ticaret.gov.tr/haberler/bakan-pekcandan-ihtisas-serbest-bolgesi-yatirimcilarina-destek-aciklamasi

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi


Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Consulta olarak sunduğumuz hizmetlere göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.