CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&032 - 15 Ocak 2019

BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST LİMİTİ 28.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜKSELTİLMİŞTİR

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&032 - 15 Ocak 2019

BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST LİMİTİ 28.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜKSELTİLMİŞTİR

12.01.2019 tarih ve 30653 sayili Resmi Gazete’de yayinlanan “Çek Defterlerinin Baski Sekline Ve Bankalarin Hamile Ödemekle Yükümlü Oldugu Miktarin Belirlenmesine Iliskin Tebligde (Sayi: 2010/2) Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Sayi: 2019/1)” ile, 2010/2 sayili tebligin 4. maddesinde yer alan “binaltiyüz Türk Lirasi” ibaresi “ikibinotuz Türk Lirasi” olarak, geçici 2. maddesinde yer alan “dokuzyüzkirk Türk Lirasi” ibaresi “binikiyüzellibes Türk Lirasi” olarak degistirilmistir.

Tebligdeki söz konusu degisiklikler 28.01.2019 tarihinde yürürlüge girecektir.

 

MADDENIN ESKI METNI

MADDENIN YENI METNI

Bankanin sorumlu oldugu miktar 

MADDE 4- (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici disindaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yapragi için;

 a) Karsiliginin hiç bulunmamasi halinde,

 1) Çek bedeli binaltiyüz Türk Lirasi veya üzerinde ise binaltiyüz Türk Lirasi, 

2) Çek bedeli binaltiyüz Türk Lirasinin altinda ise çek bedelini,

 b) Karsiliginin kismen bulunmasi halinde,  

1) Çek bedeli binaltiyüz Türk Lirasi veya altinda ise çek bedelini asmamak kosuluyla, kismi karsiligi binaltiyüz Türk Lirasina tamamlayacak bir miktari, 

2) Çek bedeli binaltiyüz Türk Lirasinin üzerinde ise çek bedelini asmamakkosuluyla, kismi karsiliga ilave olarak binaltiyüz Türk Lirasini

ödemekle yükümlüdür

 

Bankanin sorumlu oldugu miktar 

MADDE 4- (1) Muhatap banka, ibraz edendüzenleyici disindaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yapragi için;

 a) Karsiliginin hiç bulunmamasi halinde,

 1) Çek bedeli ikibinotuz Türk Lirasi veya üzerinde ise ikibinotuz Türk Lirasi,

 2) Çek bedeli ikibinotuz Türk Lirasinin altinda ise çek bedelini,

 b) Karsiliginin kismen bulunmasi halinde,

 1) Çek bedeli ikibinotuz Türk Lirasi veya altinda ise çek bedelini asmamak kosuluyla,

kismi karsiligi ikibinotuz Türk Lirasina tamamlayacak bir miktari,

 2) Çek bedeli ikibinotuz Türk Lirasinin üzerinde ise çek bedelini asmamak kosuluyla, kismi karsiliga ilave olarak ikibinotuz Türk Lirasini 

ödemekle yükümlüdür

 

 

GEÇICI MADDE 2

GEÇICI MADDE 2

(1) Bu Tebligden önce yayimlanan Tebliglere göre bastirilan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin

karsiliginin bulunmamasi halinde her çek  yapragi için dokuzyüzkirk Türk Lirasinakadar ve kismen karsiliginin bulunmasi halinde ise bu miktari her çek yapragi için dokuzyüzkirk Türk Lirasina tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

(1) Bu Tebligden önce yayimlanan Tebliglere göre bastirilan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin

karsiliginin bulunmamasi halinde her çek yapragi için binikiyüzellibes Türk Lirasina kadar ve kismen karsiliginin bulunmasi halinde ise bu miktari her çek yapragi için binikiyüzellibes Türk Lirasisina tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.