CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/111 - 12 Eylül 2020

Eğitim Hizmetine İlişkin KDV'nin İadesine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Açıklaması

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/111 - 12 Eylül 2020

Eğitim Hizmetine İlişkin KDV'nin İadesine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Açıklaması

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB), Türkiye Özel Okullar Derneği’ne (TÖZOK) gönderdiği 10.09.2020 tarih ve E.101262 sayılı yazıda, 01.09.2020-30.06.2021 dönemine ilişkin olarak 01.09.2020 tarihinden önce düzenlenen faturalarda %8 oranında tahakkuk ettirilen KDV’nin, alıcılara iadesine ilişkin belge düzeni izah edilmiştir. Açıklamaya ilişkin öne çıkan hususlar maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

 

  • 01.09.2020-30.06.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020 tarihinden önce düzenlenmiş faturalarda %8 oranında KDV’nin hesaplanarak beyan edilmiş olması halinde, aradaki %7’lik KDV farkının alıcılara iadesinin gider pusulası düzenlenmek suretiyle yapılması mümkündür.
  • Eğitim ve öğretim hizmeti veren mükellefler tarafından gider pusulalarındaki KDV tutarları, belgenin düzenlenerek alıcıya iadenin yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilir.
  • Söz konusu KDV tutarlarının mükelleflerce ilgili dönemde indirim yoluyla giderilememesi halinde KDV Kanunu’nun “Vergi İndirimi” kenar başlıklı 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde “Yüklenim KDV” olarak dikkate alınması mümkündür.
  • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında sunulan yemek hizmetlerine, 31.07.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %1 oranında KDV uygulanacaktır.
  • “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler %8 oranında KDV’ye tabi olacaklardır.
  • Söz konusu ek hizmetler için ayrı ayrı fatura düzenlenebileceği gibi eğitim-öğretim hizmetine ilişkin düzenlenen faturada ayrıca gösterilmeleri de (KDV oranları dikkate alınarak) mümkündür.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.