CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&041 - 07 Ocak 2019

İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA ÖTV VE KDV’DEN İSTİSNA OLARAK TESLİM EDİLECEK MOTORİN MİKTARI, SON VARIŞ YERİ BULGARİSTAN VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ OLAN ARAÇLAR İÇİN 300 LİTRE OLARAK BELİRLENMİŞTİR

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&041 - 07 Ocak 2019

İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA ÖTV VE KDV’DEN İSTİSNA OLARAK TESLİM EDİLECEK MOTORİN MİKTARI, SON VARIŞ YERİ BULGARİSTAN VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ OLAN ARAÇLAR İÇİN 300 LİTRE OLARAK BELİRLENMİŞTİR

25/01/2019 tarihli ve 30666 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayili Liste Uygulama Genel Tebliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Seri No: 5) ile; Ihraç mali tasiyan araçlara ÖTV ve KDV’den istisna olarak teslim edilecek motorin miktari, son varis yeri Bulgaristan ve Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti (KKTC) olan araçlar için 300 litre olarak belirlenmistir.

Diger ülkeler için belirlenen 490 litrelik üst sinirin uygulanmasina devam edilecek olup, sadece Bulgaristan ve KKTC için 25.1.2019 tarihinden itibaren 300 litre olarak uygulanacaktir.

Bu teblig yayimi tarihinde (25.01.2019)  yürürlüge girer.