CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&023 - 05 Ocak 2019

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&023 - 05 Ocak 2019

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

31.12.2018 tarih ve 30642 sayili Resmi Gazete’de (4. Mükerrer) “Ihracat, Transit Ticaret, Ihracat Sayilan Satis ve Teslimler Ile Döviz Kazandirici Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç Istisnasi Hakkinda Tebligde (Ihracat: 2017/4) Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Ihracat: 2018/9)” yayinlanmistir.

2017/4 sayili tebligin “Belge süresi ve ek süreler” baslikli 8. maddesinin birinci fikrasi asagidaki gibi degistirilmistir:

Degisiklik öncesi madde metni: Degisiklik sonrasi madde metni:

MADDENIN ESKI METNI

MADDENIN YENI METNI

 

(1) Vergi resim harç istisnasi belgelerinin

süreleri azami 24 (yirmidört) aydir. Ancak,

bu Tebligin 6 nci maddesinin üçüncü

fikrasinin (a), (b), (e), (g), (i), (j), (l), (m) ve

(n) bentleri kapsamindaki belgelerin süresi

proje süresi kadar, Türk Eximbank tarafindan

proje bazinda kullandirilan orta ve uzun

vadeli kredilere iliskin belgelerde ise belge

süresi vade süresine paralel olarak tespit

edilebilir.

 

Ayrica, bu Tebligin 6 nci

maddesinin üçüncü fikrasinin (d) ve (o)

bentleri çerçevesinde düzenlenen belgelerin

süresi yatirim projesi süresi kadardir.

 

(1) Vergi resim harç istisnasi belgelerinin

süreleri azami 24 (yirmidört) aydir. Ancak,

bu Tebligin 6 nci maddesinin üçüncü

fikrasinin (a), (b), (e), (g), (i), (j), (l), (m) ve

(n) bentleri kapsamindaki belgelerin süresi

proje süresi kadar, Türk Eximbank tarafindan

proje bazinda kullandirilan orta ve uzun

vadeli kredilere iliskin belgelerde ise belge

süresi vade süresine paralel olarak tespit

edilebilir.

 

Bu Tebligin 6 nci maddesinin

üçüncü fikrasinin (b) bendine istinaden

düzenlenen belgelerde garanti süresi proje

süresine dahildir. Ayrica, bu Tebligin 6 nci

maddesinin üçüncü fikrasinin (d) ve (o)

bentleri çerçevesinde düzenlenen belgelerin

süresi yatirim projesi süresi kadardir.

 

 

2017/4 sayili tebligin “Vergi resim harç istisnasi belgesinin iptali” baslikli 18. maddesinin besinci fikrasi asagidaki gibi degistirilmistir:

 

MADDENIN ESKI METNI

MADDENIN YENI METNI

 

(5) Bu maddenin üçüncü fikrasi hükmü çerçevesinde vergi resim harç istisnasi belgesinin iptaline iliskin olarak belge sahibine yapilan tebligati müteakip 3 ay içerisinde Bakanliga basvurulmasi halinde, söz konusu belgenin kapatma isleminin yapilabilmesini teminen (müeyyidenin tahsil edilmediginin tespiti kaydiyla) iptal islemi geri alinabilir.

 

 

(5) Bu maddenin üçüncü fikrasi hükmü çerçevesinde vergi, resim harç istisnasi belgesinin iptaline iliskin olarak belge sahibinin adresine yapilan bildirimi müteakip 3 ay içerisinde Bakanliga basvurmasi halinde, söz konusu belgenin kapatma isleminin yapilabilmesini teminen iptal islemi, bir defaya mahsus olmak üzere ve müeyyidenin kismen veya tamamen tahsil edilmediginin tespiti kaydiyla geri alinabilir.

 

2017/4 sayili teblige asagidaki geçici madde eklenmistir.

“Vergi, resim ve harç istisnasi belgelerinin iptaline iliskin geçici uygulama

GEÇICI MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce bu Tebligin 18 inci maddesinin üçüncü fikrasi çerçevesinde iptal edilmis ve ayni maddenin besinci fikrasi çerçevesinde iptal isleminin geri alinmasi için Bakanliga basvurulmamis vergi, resim harç istisnasi belgelerinin kapatma isleminin yapilabilmesini teminen, (belge kapsaminda kismen ya da tamamen müeyyide tahsil edilmediginin tespiti kaydiyla) bu maddenin yürürlüge giris tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanliga basvurulmasi halinde, söz konusu belgenin iptal islemi geri alinabilir.”