CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/132 - 10 Ekim 2020

İhracatçı Firmaların Temsilcilerine Tanınan Yeşil Pasaport Hakkında Değişiklik

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/132 - 10 Ekim 2020

İhracatçı Firmaların Temsilcilerine Tanınan Yeşil Pasaport Hakkında Değişiklik

07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar ile getirilen en önemli değişiklik; son üç takvim yılı itibariyle yıllık ortalama ihracat rakamı mevzuatta belirtilen sınırı aşan firmaların yetkililerine verilen hususi damgalı pasaportun süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasıdır.

 

Bilindiği üzere son 3 takvim yılı itibariyle yıllık ortalama ihracatı;

 

  • 500 Bin ABD doları ile 10 milyon ABD doları arasında olan firmalara 1,
  • 10 milyon dolar üzeri ile 25 milyon dolar arasında olan firmalara 2,
  • 25 milyon dolar üzeri ile 50 milyon dolar arasında olan firmalara 3,
  • 50 milyon dolar üzeri ile 100 milyon dolar arasındaki firmalar 4,
  • 100 milyon doların üzerinde ihracatı olan firmalara ise 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilir.

 

Son üç yılda her yıl ihracat yapma şartı bulunmamakta olup, son üç yıl toplam ihracat bedelleri dikkate alınmaktadır. Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına satışları belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınır. Ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar, belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

 

Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılır. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, firmayı temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulur.

 

3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nı indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır.  

Dokümanı İndir