CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&076 - 24 Eylül 2019

II) İŞ KAZASININ TESPİTİ VE SORUŞTURULMASI SÜREÇLERİ İLE İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARA ÖDENEN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&076 - 24 Eylül 2019

II) İŞ KAZASININ TESPİTİ VE SORUŞTURULMASI SÜREÇLERİ İLE İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARA ÖDENEN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

  1. IS KAZASININ TESPITI VE SORUSTURULMASI SÜREÇLERI ILE ISTIRAHATLI OLAN SIGORTALILARA ÖDENEN GEÇICI IS GÖREMEZLIK ÖDENEGINDE DEGISIKLIKLER YAPILDI.

Sosyal Güvenlik Kurumu ,  23.09.2019 tarihli ve 2019/20 sayili Genelgesi ile Kisa vadeli Sigorta Kollari uygulamalarinin usul ve esaslarinin açiklandigi 2016/21 sayili Genelgede degisiklikler yapmistir.

 

Genelgenin yayim tarihi olan 23.09.2019 den  önce meydana gelen vakalar dahil olmak üzere (görevlendirme yapilmis olanlar hariç) sigortalilik, is kazasi ve kusur oranina dair islemler bu genelgede yer alan degisikliklere göre yürütülecektir.

Genelgenin 11. maddesinde yer alan "6.7.Çalisilmadigina Dair Bildirim Girisi" baslikli bölümünde yapilan degisiklik ise henüz ödeme islemi yapilmamis istirahat raporlari için uygulanacaktir.

GENELGEDE YAPILAN DEGISIKLIKLER

1) Is Kazasi Tespit Komisyonunca, sigortalinin maruz kaldigi olayin is kazasi olup olmadigina karar verilememesi halinde veya Komisyonca olayin is kazasi olmadigi kararina yeni bilgi ve belgelerle itiraz edilmesi halinde, olay ölümle sonuçlanmis ise, is kazasi incelemesi SGK Müfettislerince, diger hallerde ise SGK Denetmenlerince yapilacaktir.

Sigortalinin maruz kaldigi olayda ölmesi halinde, Kisa Vadeli Sigorta Servisi veya Is Kazasi Tespit Komisyonu tarafindan is kazasi tespiti yapilanlarin dosyalari, sorumluluk ve kusur oranlarinin tespiti için SGK müfettislerine aktarilacaktir. Is Kazasi Tespit Komisyonu tarafindan is kazasi tespiti yapilamayanlarin dosyalari da hem is kazasi incelemesi hem de sorumluluk ve kusur oranlarinin tespiti için SGK müfettislerine aktarilacaktir. Belirlenen kusur oranlarina göre ilgililerden rücu islemleri yapilacaktir.

Sigortali bildirimi yapilmayan kisilerin is kazasi geçirmesi halinde, ölümle sonuçlanan olaylar SGK Müfettislerince, diger hallerde ise SGK Denetmenlerince incelenecektir.

Sonuç olarak;

1-A) Sosyal güvenlik il müdürlükleri (SGIM) ile sosyal güvenlik merkezlerinde (SGM) kurulan is kazasi tespit komisyonlarinin olayin is kazasi olup olmadigina karar verememesi hallerinde olusturulacak dosya;

  • Olay ölümle sonuçlanmamis ise illerdeki görevli SGK denetmenlerine,
  • Ölümle sonuçlanmis ise Müfettislerce sorusturulmak üzere Rehberlik ve Teftis Baskanliginin Ankara, Istanbul ve Izmir’deki ilgili Grup Baskanliklarina,

Iletilecektir.

1.B-) Uzuv kaybiyla sonuçlanan is kazalarinda müfettis raporu gerekliligi kaldirilmistir. Sadece ölümle sonuçlanan is kazalarinda müfettisin yapacagi inceleme ve kusur oranlarini belirlemesi sonucu ilgili kisilerden rücu islemi yapilacaktir.

1.C-) Sigortalilik bildirimleri yapilmamis kisilerin is kazasi geçirmeleri halinde is kazasi tespiti ölümlü olmayan vakalarda sosyal güvenlik denetmenlerince (SGD) ölümle sonuçlananlarda ise müfettislerce yapilacaktir.

1.D-) SGK denetim raporlarinda isveren, sigortali veya üçüncü kisinin fiillerinin Kanunun 21 ve 22’nci maddeleri kapsaminda bulundugunun belirtilmesi, ancak ayni konuda is müfettislerince düzenlenen raporda isveren, sigortali ve üçüncü kisinin fiilinin anilan Kanunun ayni maddeler kapsaminda oldugunun degerlendirilmesi ile birlikte kusur derecelerinin de belirtilmesi durumunda, is müfettisi raporunda önerilen kusur derecelerine göre islem yapilacaktir.

2-) Is kazasi ve meslek hastaligi sorusturmalari sonucunda SGD tarafindan düzenlenen raporlarda da, sigortalinin kusur orani “agir kusurlu” olarak belirlenmis ise ödenecek olan geçici is göremezlik ödenegin agir kusur derecesi dikkate alinarak 1/3’ü kadarlik kismi kesinti yapilarak ödenecek ancak agir kusur derecesi belirtilmemisse %5 oraninda kesinti yapilarak ödenecektir.

 

3-) Kisa Vadeli Sigorta Servisi veya Is Kazasi Tespit Komisyonu tarafindan is kazasi tespiti yapilan olayin, denetim raporu sonucunda is kazasi olmadiginin anlasilmasi halinde, olay hastalik vakasi olacagindan ödenen geçici is göremezlik ödeneginin ilk 2 güne denk gelen kismi geri alinacaktir. Sayet sigortali hakkinda ödenege esas is göremezlik raporunun basladigi tarihten önceki son bir yil içinde en az 90 gün kisa vadeli sigorta primi bildirilmemis ise ödenen geçici is görmezlik ödenegi ile sürekli is göremezlik gelirinin tamami geri alinacaktir.

4-) Sigortalinin raporlu oldugu ayda, SGK’ya bildirilen gün sayisinin 30 gün veya istirahat süreli ile uyumlu olmayacak sekilde fazla prim ödenmis olmasi halinde, isveren tarafindan sigortali adina “çalismadi” bildirimi yapilmadigi sürece geçici is göremezlik ödenegi ödenmeyecektir.

5) Sigortalinin raporlu oldugu ayda, rapor süresi ile SGK’ya bildirilen gün sayisinin 30 günden fazla olmasi halinde, sigortali adina “çalismadi” seklinde bildirim yapilmadigi sürece geçici is göremezlik ödenegi ödenmeyecektir.

Örnek-1: 23/08/2019 – 27/08/2019 tarihleri arasinda istirahatli olan sigortali adina Agustos/2019 ayi için aylik prim ve hizmet belgesinde 30 günlük prim bildirilmis ve ayrica çalisilmadigina dair bildirim yapilmamistir. Bu durumda sigortali adina “çalismadi” seklinde bildirim yapilmadigi sürece geçici is göremezlik ödenegi ödenmeyecektir.

Örnek-2: 01/06/2019 – 09/06/2019 tarihleri arasinda istirahat raporu bulunan sigortali adina aylik prim ve hizmet belgesi ile Haziran/2019 ayi için 25 günlük prim bildirilmis ve eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” seçimi yapilmistir. Bu durumda eksik gün süresi ile istirahat süresi uyumlu olmadigindan ve eksik gün nedeni “1-Istirahat” olarak bildirilmediginden, sigortali adina “çalismadi” seklinde bildirim yapilmadigi sürece geçici is göremezlik ödenegi ödenmeyecektir.

Örnek-3: 06/05/2019 – 15/05/2019 tarihleri arasinda istirahat raporu bulunan sigortali adina aylik prim ve hizmet belgesi ile Mayis/2019 ayi için 5 günlük prim bildirilmis ve eksik gün nedeni olarak “12-Birden Fazla” seçimi yapilmistir. Bu durumda sigortali adina bildirilen prim gün sayisi, istirahat süresine uyumlu kabul edilecek ve bildirim süresinin geçmis olmasi ancak herhangi bir yöntemle çalisilmadigina dair bildirim yapilmamis olmasi halinde geçici is göremezlik ödenegi ödenecektir.

  • Kâgit ortaminda düzenlenen ve SGK’ya gönderilen raporlar için çalisilmadigina dair bildirim, istirahatin bittigi tarihin içinde bulundugu aya ait APHB’nin verilme süresi bitimine kadar yapilacaktir. Kagit ortaminda düzenlenen raporlar e-Ödenek manuel rapor kayit giris ekranindan kaydedilebilmekte olup, kaydedildigi anda isveren ekranlarinda görüntülenebildiginden bu sekilde kaydedilen raporlar için isverene bildirim yapmasi yönünde ayrica tebligat gönderilmeyecektir. Bu sekilde kaydedilen raporlar için isveren ekranina düstügü tarihin içinde bulundugu aya ait APHB verilme süresine kadar isveren tarafindan bildirim yapilmasi gerekmektedir. Anilan ekrandan kaydedilemeyen raporlar için ise isverenin söz konusu rapordan haberdar olamayabilecegi de göz önüne alinarak IPC uygulanmadan önce çalisilmadigina dair bildirim yapmasi yönünde isverene tebligat gönderilmesi gerekmektedir.

6-) Kagit ortaminda düzenlenen raporlar e-ödenek ekranindan kaydedildigi anda isveren tarafindan görüntülenebilmekte olup ekrana düstügü tarihin içinde bulundugu ayin ABHB’nin verilme süresinin bitimine kadar çalisilmadigina dair bildirim yapilmasi gerekmektedir. E-ödenek ekranindan kaydedilmeyen raporlar için isverene öncelikle tebligat gönderilecektir. Isverenin bildirim yapmamasi veya geç yapmasi halinde IPC uygulanacaktir.

7-) Hastalik vakalarinda yapilacak rücu islemleri için kusur oranlari tespit edilmesi gerektigi hallerde, SGK’ ya intikal eden rapor ve tutanaklar ile mahkeme kararlarinda belirtilen oranlara göre kisa vadeli sigortalar servislerince, tespit edilememesi halinde ise SGK tarafindan yapilan masraflarin toplaminin sigorta primine esas kazanç tavani aylik tutarindan fazla olmasi durumunda dosya, sosyal güvenlik denetmeni tarafindan incelenecek ve düzenlenen raporlarda belirtilen kusur oranlarina göre islem yapilacaktir.

8) Tebellüg tarihinin içinde bulundugu aya ait APHB verilme süresine kadar isveren tarafindan bildirim yapilmasi gerekmektedir. Bu sekilde isverence bildirim yapilmamasi veya geç bildirim yapilmasi halinde IPC uygulanacaktir. Ancak, isyerlerinde SGK’nin denetim ve kontrolle görevli memurlarinca yapilacak denetim ve kontrollerde söz konusu bildirimin geç yapildiginin tespiti halinde ise idari para cezalari yukarida belirtilen tebligat yapilmadan uygulanacaktir.