CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&043 - 15 Şubat 2019

İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK VERGİ KESİNTİSİNE AİT UYGULAMA TEBLİĞİ YAYINLANDI

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&043 - 15 Şubat 2019

İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK VERGİ KESİNTİSİNE AİT UYGULAMA TEBLİĞİ YAYINLANDI

15/2/2019 tarihli ve 30687 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebligi (Seri No: 1)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Seri No: 17)’de  476 sayili Cumhurbaskani Karariyla vergi kesintisi kapsamina alinan internet ortaminda verilen/aracilik edilen reklam hizmetleri dolayisiyla yapilan ödemelerin vergi kesintisine tabi tutulmasi ile kooperatif iktisadi isletmelerince ortak disi islemlere iliskin kayitlarin kooperatifin defterlerinde ayrica görünecek sekilde izlenmesine iliskin açiklamalara yer verilmistir.

 

 1. INTERNET ORTAMINDA VERILEN/ARACILIK EDILEN REKLAM HIZMETLERI DOLAYISIYLA YAPILAN ÖDEMELERIN VERGI KESINTISINE TABI TUTULMASI

Bilindigi gibi ; 19 Aralik 2018 tarihli Resmi Gazetede yayimlanan 476 sayili Cumhurbaskani karariyla, internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortaminda reklam hizmeti verilmesine aracilik edenlere yapilan ödemeler gelir / kurumlar vergisi stopaji kapsamina alinmistir.

Bu düzenleme kapsaminda ; 193 sayili Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fikrasi ile 550 sayili Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddelerinde sayilanlara, internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin olarak hizmeti verenlere veya verilmesine aracilik edenlere yapilan ödemelerden vergi kesintisi yapilacaktir.

internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin olarak hizmeti verenlere veya verilmesine aracilik edenlere yapilan ödemelerden vergi kesintisinin uygulanmasina 17 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebligi 15 Subat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayimlanmistir.

 

 1. TEVKIFAT KESINTI KAPSAMINA ALINAN ÖDEMELERE AIT TEVKIFAT ORANLARI  NEDIR ?

193 Sayili Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fikrasinda ve 5520 sayili Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fikrasinda sayilanlara;

internet ortaminda verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamina alinmis oldugu,

bu hizmetlere iliskin olarak hizmeti verenlere veya internet ortaminda reklam hizmeti verilmesine aracilik edenlere yapilan ödemelerden,

ödeme yapilan kisilerin mükellef olup olmamasina bakilmaksizin

vergi kesintisi yapilmasi gerektigi yönünde düzenleme yapilmistir.

 

Bu kapsamda ; internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin olarak, bu hizmeti verenlere veya verilmesine aracilik edenlere yapilan ödemeler üzerinden, hizmeti verenin durumuna bagli olarak asagidaki oranlarda stopaj yapilacaktir:

 • 193 sayili Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi kapsaminda yapilan ödemelerde (Gerçek kisilere, dernek ve vakiflara ve 94. madde kapsaminda olan diger kisi ve kurumlara yapilan ödemeler) % 15,
 •  
 • 5520 Sayili Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsaminda yapilan ödemeler (Tam mükellef kurumlara yapilan ödemeler) % 0,
 •  
 • 5520 sayili Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapsaminda yapilan ödemeler (Dar mükellef kurumlara yapilan ödemeler) % 15.

 

 • Ödeme yapilan kisi veya kurumlarin mükellef olup olmamasi, stopaj uygulamasini etkilememektedir. Bu çerçevede örnegin gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan bir dernek veya vakfin, iktisadi isletme olusturmayacak sekilde internet ortaminda verdigi bir reklam hizmet bedelinden de stopaj yapilacaktir.
 •  
 • 193 Sayili Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile 5520 Sayili Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde, maddede yer alan ödemeleri yapanlardan kimlerin stopaj yapmakla yükümlü oldugu tek tek sayilmistir. Ancak 5520 sayili Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinde stopaj yapacaklar tek tek sayilmamis, maddede yer alan kazanç ve iratlari ödeyen veya tahakkuk ettirenlerin stopaj yapmakla yükümlü oldugu hükme baglanmistir. Dar mükellef kurumlara reklam hizmeti bedeli ödeyen bütün kisi ve kurumlarin, mükellef olup olmadigina bakilmaksizin tevkifat yapma yükümlülügü vardir.
 •  
 • Reklam hizmetinin dar mükellef kurumlardan alindigi hallerde, stopaj yükümlülügünün olup olmadiginin tespitinde, reklam veren kurumun mukim oldugu ülke ile yapilmis bir çifte vergilemeyi önleme anlasmasi bulunup bulunmadigina bakilmali, varsa anlasma hükümlerine göre hareket edilmelidir.  Reklam hizmetleri ticari bir faaliyettir ve ticari kazancin vergilendirme hakki anlasmalarda genel olarak isyerinin oldugu ülkeye, isyerine atfedilen tutarla sinirli olarak verilmektedir. Dolayisiyla, reklam veren dar mükellef kurumun Türkiye’de bir isyeri olusmussa, elde ettigi kazanci vergileme hakki Türkiye’ye aittir. Elektronik ortamda verilen hizmetlerde isyerinin olusup olusmadiginin tespiti kurum bazinda incelenmeli ve isyeri olusmussa yapilan ödemeden stopaj yapilmalidir. Özellikle belirtmek gerekir ki, Gelir Idaresi isyeri kavramini fiziki isyeri ile sinirli olarak tanimlamamakta, dijital ortamlari da isyeri tanimi içerisinde degerlendirmektedir.
 •  
 • Tevkifata tabi tutulan ödeme, reklam hizmet bedellerine iliskindir. Hizmet verenle yapilan anlasma çerçevesinde ödemenin niteligi reklâm bedeli degilse ( Gayrimaddi hak bedeli vb ise), tevkifat kesinti söz konusu olmayacak, ödemenin niteligine bagli olarak mevzuatta öngörülen stopaj yapilacakti

 

 1. INTERNET ORTAMINDA VERILEN REKLAM HIZMETLERINE ILISKIN OLARAK, BU HIZMETI VERENLERE VEYA INTERNET ORTAMINDA REKLAM HIZMETI VERILMESINE ARACILIK EDEN TAM MÜKELLEF GERÇEK VE TÜZEL KISILIKLER VE DAR MÜKELLEFLERE AÇISINDAN TEVKIFAT

 

3.1) KVK 15 MADDE KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERINDEN YAPILACAK TEVKIFAT

 

Temel esas olarak ; 476 sayili Cumhurbaskani Karari ile 2009/14594 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin birinci maddesinin birinci fikrasina eklenen on birinci bent uyarinca,  internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortaminda reklam hizmeti verilmesine aracilik edenlere yapilan ödemeler üzerinden %0 oraninda vergi kesintisi yapilmasi gerekmektedir.

 

Buna göre,

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, tam mükellef bir kurum tarafindan kendilerine internet ortaminda verilen reklam hizmeti karsiliginda bu kuruma yapacaklari ödemeler üzerinden %0 oraninda vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar disinda kalanlarin ise; tam mükellef bir kurumdan aldigi internet ortamindaki reklam hizmetleri karsiliginda bu kuruma yapacaklari ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapma yükümlülükleri bulunmamaktadir.

Internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin ödemelerin bu hizmetin verilmesine aracilik eden tam mükellef bir kuruma yapilmasi halinde,  bu ödemeler üzerinden %0 oraninda vergi kesintisi yapilacaktir.

Internet ortaminda reklam hizmeti verilmesine aracilik eden tam mükellef kurum tarafindan, bu hizmetin karsiligi olarak hizmeti verene yapilan ödemeler üzerinden de vergi kesintisi yapilmasi gerekmektedir.

Dolayisiyla, ödemenin bu hizmetin verilmesine aracilik eden kuruma yapilmasi ve daha sonra hizmete aracilik eden kurum tarafindan tahsil edilen hizmet bedellerinin asil hizmet sunucusuna ödenmesinde de vergi kesintisi yapilmasi gerekmekte olup asil hizmet sunucusunun tam mükellef olmasi halinde vergisi kesintisi orani %0 olarak uygulanacaktir.

Internet ortaminda reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracilik eden gerçek kisilere yapilan ödemelerde vergi kesintisi orani %15 olarak uygulanacaktir. Söz konusu vergi kesintisi uygulamasinda gerçek kisinin tam veya dar mükellef olmasinin bir önemi bulunmamaktadir.

Internet ortaminda reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracilik edenlerin mükellef olup olmadigina bakilmaksizin, bu hizmetlere iliskin ödemelerden vergi kesintisi yapilmasi gerekmektedir.

476 sayili Cumhurbaskani Karari 1/1/2019 tarihinden itibaren yapilacak ödemelere uygulanmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girmis olup hizmet bu tarihten önce verilmis olsa dahi, anilan tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapilan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapilacaktir.

Söz konusu vergi kesintisinin uygulanmasi açisindan, internet ortaminda reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracilik edenlere anilan Kararin yürürlük tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapilmis olmasi halinde,  bu ödemelerin konusunu teskil eden hizmetlere iliskin olarak 1/1/2019 tarihinden sonra yapilacak ödemelerden vergi kesintisi yapilmayacaktir.

Örnegin, (Z) A.S. Ekim 2018 döneminde (B) Reklamcilik Ltd. Sti.’den internet ortaminda reklam hizmeti almis ve bu hizmete iliskin (B) Reklamcilik Ltd. Sti. tarafindan Kasim 2018 döneminde düzenlenen faturayi yasal defterlerine kaydetmistir. Aralarindaki anlasma geregi (Z) A.S. hizmet bedelinin ödemesini 15 Ocak 2019 tarihinde yapacaktir.

Kasim 2018 döneminde faturanin (Z) A.S.’nin defterlerine kaydedilmesi ile hesaben ödeme gerçeklesmis oldugundan 15 Ocak 2019 tarihinde yapilacak nakden ödeme üzerinden vergi kesintisi yapilmasina gerek bulunmamaktadir.”

 

3.2) KVK 30 MADDE (DAR MÜKELLEF) KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERINDEN YAPILACAK TEVKIFAT

5520 Sayili Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumlarin vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarindan yapilacak vergi kesintisi oranlari hakkindaki 2009/14593 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin 1 inci maddesinin birinci fikrasina (15) numarali bent eklenmis ve internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortaminda reklam hizmeti verilmesine aracilik edenlere yapilan ödemeler üzerinden yapilacak vergi kesintisi orani %15 olarak belirlenmistir.

 

Internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin ödemeler üzerinden yapilacak vergi kesintisi

476 sayili Cumhurbaskani Karari ile 2009/14593 sayili Bakanlar Kurulu Kararinda yapilan degisiklik uyarinca, internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin olarak, bu hizmeti veren veya internet ortaminda reklam hizmeti verilmesine aracilik eden dar mükellef kurumlara yapilan ödemeler üzerinden %15 oraninda vergi kesintisi yapilmasi gerekmektedir.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, dar mükellefiyete tabi bir kurumun internet ortaminda verdigi reklam hizmeti karsiliginda bu kuruma yapacaklari ödemeler üzerinden %15 oraninda vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar disinda kalanlarin ise;  dar mükellef bir kurumdan aldigi internet ortamindaki reklam hizmetleri karsiliginda bu kuruma yapacaklari ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapma yükümlülükleri bulunmamaktadir.

Asil hizmet sunucusu olan dar mükellef bir kurum tarafindan internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin ödemelerin, bu hizmetlere aracilik eden tam mükellef bir kuruma yapilmasi durumunda, hizmete aracilik eden tam mükellef kurum tarafindan, internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin tahsil edilen bedellerin, internet ortaminda reklam hizmeti veren asil hizmet sunucusu dar mükellef kuruma ödenmesinde, bu ödemeler üzerinden hizmete aracilik eden tam mükellef kurum tarafindan %15 oraninda vergi kesintisi yapilmasi gerekmektedir.

Ayrica, internet ortaminda reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracilik eden dar mükellef gerçek kisilere yapilan ödemelerde vergi kesintisi orani %15 olarak uygulanacaktir.

Internet ortaminda reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracilik edenlerin mükellef olup olmadigina bakilmaksizin, bu hizmetlere iliskin ödemelerden vergi kesintisi yapilmasi gerekmektedir.

476 sayili Cumhurbaskani Karari 1/1/2019 tarihinden itibaren yapilacak ödemelere uygulanmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girmis olup hizmet bu tarihten önce verilmis olsa dahi, anilan tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapilan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapilacaktir.

Söz konusu vergi kesintisinin uygulanmasi açisindan, internet ortaminda reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracilik edenlere anilan Kararin yürürlük tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapilmis olmasi halinde,  bu ödemelerin konusunu teskil eden hizmetlere iliskin olarak 1/1/2019 tarihinden sonra yapilacak ödemelerden vergi kesintisi yapilmayacaktir.

Örnegin, (C) A.S. reklam acenteligi faaliyetinde bulunan Bay (E) araciligiyla Kasim 2018 döneminde kanuni ve is merkezi Irlanda’da bulunan (L) Ltd.’den internet ortaminda reklam hizmeti almistir. (C) A.S., 100.000 ABD Dolari olan hizmet bedelinin %25 lik kismini anlasma geregi Kasim 2018 döneminde avans olarak Bay (E)’ye ödemistir. (L) Ltd. bu reklam hizmetine iliskin faturayi Bay (E) adina Aralik 2018 döneminde düzenlemis ve Bay (E) faturayi bu dönemde yasal defterlerine kaydetmistir. Bay (E) de reklam hizmet bedeline iliskin olarak Aralik 2018 döneminde (C) A.S. adina fatura düzenlemis ve (C) A.S. söz konusu faturayi ayni dönemde yasal defterlerine kaydetmistir. (C) A.S. hizmet bedelinin kalan kismini 20 Ocak 2019 tarihinde Bay (E)’ye ödemis, Bay (E) ise hizmet bedelinin tamamini 31 Ocak 2019 tarihinde (L) Ltd.’nin hesabina transfer etmistir.

Kasim 2018 döneminde yapilan avans ödemesiyle bir kismi nakden ve Aralik 2018 döneminde faturanin (C) A.S.’nin defterlerine kaydedilmesiyle hesaben ödemesi gerçeklesen hizmete iliskin olarak, 20 Ocak 2019 tarihinde Bay (E)’ye yapilan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapilmayacaktir.

Kanuni ve is merkezi Irlanda’da bulunan (L) Ltd. tarafindan reklam hizmetine iliskin düzenlenen faturanin Bay (E)’nin yasal defterlerine Aralik 2018 döneminde kaydedilmesi ile hesaben ödeme gerçeklesmis oldugundan Bay (E)’nin 31 Ocak 2019 tarihinde yaptigi nakden ödeme üzerinden vergi kesintisi yapmasina gerek bulunmamaktadir.”

Söz konusu Teblige ulasmak için tiklayiniz.

Açiklayici bilgi notuna ulasmak için tiklayiniz.