CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&006 - 01 Temmuz 2019

KDV İADELERİNİN EN GEÇ İKİ YIL İÇİNDE TALEP EDİLMESİNE DAİR YASAL DÜZENLEME 01.01.2019’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&006 - 01 Temmuz 2019

KDV İADELERİNİN EN GEÇ İKİ YIL İÇİNDE TALEP EDİLMESİNE DAİR YASAL DÜZENLEME 01.01.2019’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR

Bilindigi üzere, 06.04.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayinlanan 7104 sayili “Katma Deger Vergisi Kanunu ve Bazi Kanunlar Ile 178 Sayili Kanun Hükmünde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun” ile KDV Kanunu’nda birçok önemli düzenleme yapilmistir.

7104 sayili Kanunun 10. maddesi ile KDV Kanunu’nun “Istisna Edilmis Islemlerde Indirim” baslikli 32. maddesinin birinci fikrasinda, iade hakki doguran islemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesinin “islemin gerçeklestigi dönemi izleyen ikinci takvim yili sonuna kadar” talep edilebilecegine dair düzenleme yapilmisti.

 

DEGISIKLIK ÖNCESI MADDE METNI

DEGISIKLIK SONRASI MADDE METNI

Istisna Edilmis Islemlerde Indirim

Madde 32

Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin (4) numarali fikrasinin (s) bendi uyarinca vergiden istisna edilmis bulunan islemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Deger Vergisi, mükellefin vergiye tabi islemleri üzerinden hesaplanacak Katma Deger Vergisinden indirilir.

Vergiye tabi islemlerin mevcut olmamasi veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olmasi hallerinde indirilemeyen Katma Deger Vergisi, Maliye ve Gümrük Bakanliginca tespit edilecek esaslara göre bu islemleri yapanlara iade olunur.

Istisna Edilmis Islemlerde Indirim

Madde 32

Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin (4) numarali fikrasinin (s) bendi uyarinca vergiden istisna edilmis bulunan islemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Deger Vergisi, mükellefin vergiye tabi islemleri üzerinden hesaplanacak Katma Deger Vergisinden indirilir.

Vergiye tabi islemlerin mevcut olmamasi veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olmasi hallerinde indirilemeyen Katma Deger Vergisi islemin gerçeklestigi dönemi izleyen ikinci takvim yilinin sonuna kadar talep edilmesi sartiyla, Maliye ve Gümrük Bakanligi’nca tespit edilecek esaslara göre bu islemleri yapanlara iade olunur.

 

 

Yukaridaki düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüge girecektir. Hazine ve Maliye Bakanligi’nin söz konusu düzenlemeye istinaden, 01.01.2019 tarihinden sonra yapilacak KDV iade taleplerinde, 2016 ve önceki yillara ait islemlerden kaynaklanan KDV iade islemlerini yerine getirmeme konusunda bir henüz bir düzenleme yapmamistir .

Bu çerçevede tedbir amaçli olarak  2016 ve önceki yillara ait islemlerden kaynaklanan KDV iadelerinin 31.12.2018 tarihine kadar ilgili dönem beyannamelerinde talep edilmesi gerektigi hatirlatmak isteriz.