CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/127 - 05 Ekim 2020

Menşe Şahadetnamesinde “Menşe Ülke” Hanesine İlgili Ülke Yerine “Avrupa Birliği” Yazılması

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/127 - 05 Ekim 2020

Menşe Şahadetnamesinde “Menşe Ülke” Hanesine İlgili Ülke Yerine “Avrupa Birliği” Yazılması

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 20117910-180.05 sayılı yazıda Gümrük Yönetmeliği’nin “Menşe Şahadetnamesinde Bulunacak Bilgiler” kenar başlıklı 40 ıncı maddesine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Bilindiği üzere söz konusu maddenin 3 üncü fıkrası gereğince menşe şahadetnamesinde eşyanın menşe ülkesi, tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtilmelidir. Ticaret Bakanlığı’na intikal eden olaylardan Avrupa Birliği’nden ithal edilen eşyalar için düzenlenen menşe şahadetnamelerinin menşe ülke hanesinde ülke ismi yerine "EU" veya "European Union" gibi ibarelerin yer almasından dolayı söz konusu ibareli menşe şahadetnamelerinin kabul edilip edilmeyeceği konusunda tereddütlerin yaşanması üzerine açıklama yapılmıştır. Yapılan açıklama uyarınca;

 

  • Avrupa Birliği’nden ithal edilen eşya için AB üyesi ülkelerden herhangi birine uygulanan menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük bulunması durumunda Gümrük Yönetmeliği’nin 38 inci maddesi kapsamında gümrük idaresine ibraz edilen menşe şahadetnamelerinin menşe ülke hanesinde "EU" veya "European Union" gibi ibareler bulunsa bile menşe ülke adının tereddüde yer verilmeyecek şekilde yer alması gerekmektedir.
  • Avrupa Birliği’nden ithal edilen eşya için AB ülkelerine yönelik olarak herhangi bir ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük bulunmaması durumunda ise Gümrük İdaresi’ne ibraz edilen menşe şahadetnamelerinin menşe ülke hanesinde menşe ülke adı yer almadan "EU" veya "European Union" gibi Avrupa Birliği’ni ifade eden ibarelerden herhangi birinin bulunması durumunda menşe şahadetnamelerinin kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısını indirmek için buraya tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 

(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan CONSULTA sorumlu olmayacaktır. 

Dokümanı İndir