CONSULTA SİRKÜLER : VERGI / 2019&021 - 05 Ocak 2019

MOBIL TELEFON ABONELIĞININ ILK TESISINDE (OPERATÖR DEĞIŞIKLIKLERI HARIÇ) MAKTU OLARAK ALINAN VERGI TUTARI 01.01.2019 TARIHINDEN ITIBAREN 65,00-TL DİR

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

VERGI / 2019&021 - 05 Ocak 2019

MOBIL TELEFON ABONELIĞININ ILK TESISINDE (OPERATÖR DEĞIŞIKLIKLERI HARIÇ) MAKTU OLARAK ALINAN VERGI TUTARI 01.01.2019 TARIHINDEN ITIBAREN 65,00-TL DİR

31 Aralik 2018 tarihli ve 30642 sayili 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayimlanan 17 Seri No.lu Özel Iletisim Vergisi Genel Tebligi ile Gider Vergileri Kanunu'nun 39 uncu maddesi hükmü geregi, mobil telefon aboneliginin ilk tesisinde (operatör degisiklikleri hariç) maktu olarak alinan vergi tutari 01.01.2019 tarihinden itibaren 65,00-TL olarak ilan edilmistir

 

ÖZEL ILETISIM VERGISI GENEL TEBLIGI

(SERI NO: 17)

MADDE 1 – (1) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayili Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fikrasinda, “Mobil telefon aboneliginin ilk tesisinde (is ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafindan uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arasi veri aktarimina mahsus olan ve bunlarin yürütülmesi için zorunlu olanlar disinda sesli, görsel iletisim veya genel amaçli internet erisimi için kullanilmayan mobil telefon aboneliginin ilk tesisi ile operatör degisiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrica özel iletisim vergisi alinir. Bu tutar, her yil bir önceki yila iliskin olarak 213 sayili Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden degerleme oraninda artirilmak suretiyle uygulanir. Hesaplanan tutarin yüzde besini asmayan kesirler dikkate alinmaz.” hükmü yer almaktadir.

(2) 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi (Sira No: 503) ile yeniden degerleme orani 2018 yili için %23,73 olarak tespit edilmistir.

(3) Buna göre, söz konusu maktu vergi tutari 1/1/2019 tarihinden itibaren 65,00 TL olarak uygulanacaktir.

MADDE 2 – (1) Bu Teblig 1/1/2019 tarihinde yürürlüge girer.

MADDE 3 – (1) Bu Teblig hükümlerini Hazine ve Maliye Bakani yürütür.