CONSULTA SİRKÜLER : Vergi Sirküleri 2020/23 - 30 Mart 2020

Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında Mücbir Sebep Süresince Tevkifat Uygulanmayacaktır

Sirküler Aboneliği

Güncel Sürkülerden haberdar olmak için abone olunuz.

Bülten Kayıt Formu

Vergi Sirküleri 2020/23 - 30 Mart 2020

Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında Mücbir Sebep Süresince Tevkifat Uygulanmayacaktır

 

 

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin, kısmi tevkifata tabi alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda, KDV Uygulama Genel Tebliği uyarınca tevkifat uygulanmayacağını hatırlatmak isteriz.

 

21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu KDV Tebliği ile KDV Uygulama Genel Tebliği’nin I/C -2.1.3.1. bölümüne eklenen hüküm şu şekilde idi; “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.

 

Bilindiği üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 1 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil), bahse konu Tebliğ’de belirtilen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Bu çerçevede söz konusu mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

 

Saygılarımızla,

CONSULTA Vergi

 


Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Consulta olarak sunduğumuz hizmetlere göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.